Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs

Universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde en universitaire vakgroepen ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kunnen nu subsidie aanvragen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. De resultaten moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen. Je kunt per aanvraag maximaal € 250.000 subsidie aanvragen.

Toepassing

Het doel van deze subsidieoproep is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, betreffende de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. De resultaten moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen. 

Overkoepelend thema voor dit onderzoek is het competentiegericht leren. Hierbinnen kunnen de vakgroepen gezamenlijk subthema’s formuleren. Voorwaarde is dat het onderzoek aantoonbaar is ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde, dan wel van het UMC.

Houd er bij je aanvraag rekening mee dat het belangrijk is om samen te werken. Deze subsidieoproep is dan ook expliciet voor vakgroepen huisartsgeneeskunde en/of ouderengeneeskunde die samenwerken.

Wie kan subsidie aanvragen

Deze oproep staat uitsluitend open voor universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde en universitaire vakgroepen ouderengeneeskunde met een opleiding tot
huisarts of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Per organisatie vindt een interne voorselectie plaats om het aantal aanvragen in relatie tot het totaal beschikbare subsidiebedrag te brengen.

Subsidiebedragen

Voor deze ronde is ongeveer € 500.000,- beschikbaar.
Het aan te vragen bedrag is maximaal € 250.000,- per aanvraag voor AIOTO-trajecten. Voor promotietrajecten door stafleden, opleiders en medewerkers van de vakgroepen is maximaal € 300.000,- per aanvraag beschikbaar.
De looptijd van de projecten is maximaal 72 maanden.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.