Super interessante subsidie voor activisme op het gebied van feminisme

Niet de grootste subsidiebedragen, maar wel een super interessante subsidie! Het fonds verstrekt namelijk subsidie voor feministische activiteiten waarbij het fonds specifiek de voorkeur geeft aan niet geformaliseerde, jonge groepen met beperkte middelen (bijv. geen betaald personeel, geen kantoor, enz.). Sterker nog:  je hebt geen bankrekening, verblijfsvergunning of andere vorm van identificatie nodig om een aanvraag in te dienen. Daarnaast hoeft je niet als organisatie te zijn geregistreerd. Deze subsidie is dan ook bij uitstek interessant voor niet formele organisaties en projecten die bijvoorbeeld werken aan structurele en systematische verandering gericht op de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen. De subsidie bedraagt tussen de € 1.000 en € 3.000 per project. Daarnaast is interessant dat de subsidie op een manier aangevraagd kan worden die het meest comfortabel voor je is. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier, maar ook bijvoorbeeld via een video opname of een geluidopname.

Subsidie voor feministisch activisme

Het fonds ondersteunt feministisch activisme in Nederland en de ABCSSS eilanden met kleine subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld om het moedige werk te steunen van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen die opkomen voor hun rechten in Nederland en de ABCSSS eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten). 

Hierbij definieert het fonds feminisme als zeer veelzijdig, maar in de basis ziet het fonds het als werk dat seksisme en patriarchale gendernormen aanpakt of bestrijdt (met betrekking tot seksualiteit, klasse, ras, migratiestatus, mogelijkheden enzovoorts) met als doel een einde te maken aan ongelijkheid en onrecht.

Voor deze activiteiten kun je subsidie aanvragen

Het fonds steunt onderstaande groepen en personen.

Organisaties en projecten die geleid worden door vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen
Voorbeeld: wanneer een groep werkt aan de rechten van trans personen, dan moeten de beslissingen over de activiteiten van de groep en de besteding van het geld genomen worden door trans personen. De woordvoerders van de groep moeten trans personen zijn, evenals degenen die loon of een vergoeding ontvangen. Niet-trans personen mogen ook voor de groep werken, op voorwaarde dat ze niet de leiding hebben

Vanuit een feministisch perspectief of het perspectief van de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen werken
Voorbeeld: een project dat werkt aan problemen van vrouwen met huisvesting, plaatst de specifieke ervaringen van vrouwen centraal in hun werk. De groep identificeert welke specifieke barrières vrouwen tegenkomen in hun zoektocht naar een goede en betaalbare woning. Ze kaarten de barrières van verschillende groepen vrouwen (bijv. vrouwen in de stad en op het platteland) aan waar relevant. De ervaringen van de vrouwen en de  problemen die zij ondervinden staan centraal in het project en de oplossing die wordt voorgesteld is daar een weerspiegeling van.

Werken aan actuele politieke problemen in Nederland of de ABCSSS eilanden
Voorbeeld: een groep moslim vrouwen organiseert zich om op te komen voor hun rechten en probeert hun zorgen over de discussie rondom het dragen van een hijab, niqab of vergelijkbare bedekkende kleding onder de aandacht te brengen.

Werken aan structurele en systematische verandering
Voorbeeld: een migranten vrouwengroep biedt onderdak aan andere migrantenvrouwen om aan hun directe behoeften op de korte termijn te voldoen. Maar de groep werkt er ook aan fundamentele barrières te doorbreken voor toegang tot bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg, zodat andere migrantenvrouwen die ze niet (kunnen) bereiken op de lange termijn ook zullen profiteren.

Interessante prioriteit van het fonds
Het fonds geeft prioriteit aan niet geformaliseerde/niet geregistreerde, jonge groepen met een budget van minder dan €30.000 per jaar en met beperkte middelen (bijv. geen betaald personeel, geen kantoor, enz.)
Je hebt geen bankrekening, verblijfsvergunning of andere vorm van identificatie nodig om een aanvraag in te dienen. Daarnaast hoeft je organisatie niet als "stichting" te zijn geregistreerd.

Subsidie

De subsidies variëren van 1.000 tot 3.000 euro per project.

Subsidie aanvragen

Interessant aan dit fonds is dat je de manier van aanvragen kunt kiezen die het beste bij je past.
Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier, maar als je beter bent in vertellen kun je ook een video opname insturen of een geluidsopname.
Het is dus makkelijk(er) om een subsidieaanvraag in te dienen bij dit fonds.

Mocht je deze subsidie willen aanvragen dan moet je er relatief snel bij zijn, de aanvraagperiode is namelijk maar één maand.

Meer informatie of deze subsidie nu aanvragen