Maatschappij en samenleving

Oproep tot aanvragen: Financiële Ondersteuning voor feministisch activisme in Nederland en ABCSSS Eilanden

Feminisme activisme

Ben jij betrokken bij feministisch activisme in Nederland of op de ABCSSS eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten)? Vertegenwoordig je een collectief van meisjes, vrouwen, transpersonen of intersekse personen? Heeft jouw groep financiële ondersteuning nodig om jullie doelen te bereiken? Dan hebben we goed nieuws voor jou!

Feministisch activisme

Binnenkort kun je subsidie aanvragen voor feministisch activisme in Nederland en op de ABCSSS eilanden door middel van kleine subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld om het moedige werk van vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen die opkomen voor hun rechten te ondersteunen. Alle aanvragen die worden ingediend tussen 1 en 31 augustus 2023, 23:59 CEST zullen worden bekeken en groepen die in deze periode een aanvraag indienen, zullen op 25 oktober 2023 een reactie ontvangen. De subsidies variëren van 1.000 tot 3.000 euro per project.

Feminisme

Belangrijkste voorwaarden

Als je overweegt een aanvraag in te dienen, is het belangrijk om eerst de selectiecriteria en prioriteiten te bekijken.

Er is subsidie beschikbaar voor groepen die:

  • Worden geleid door vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen. De personen wiens rechten centraal staan, zijn degenen die de beslissingen in het project maken.
  • Werken vanuit een feministisch perspectief en/of de rechten van vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen.
  • Aan actuele politieke kwesties werken in Nederland, de ABC of SSS eilanden.
  • Streven naar structurele en systematische verandering.

Prioriteit

De prioriteit van het fonds gaat uit naar jonge, niet-geformaliseerde/niet-geregistreerde groepen met een jaarbudget van minder dan €30.000 en beperkte middelen. 

Meer informatie 

Meer informatie of deze subsidie online aanvragen.

Andere fundingmogelijkheden voor feminisme

Subsidies voor feminisme