Tip: Subsidie voor meerjarige maatschappelijke projecten

Het zijn voor veel non-profit instellingen en projecten een beetje de witte raven. De subsidieverstrekkers en fondsen die bereid zijn je project meerdere jaren financieel te ondersteunen. Naast financiële zekerheid en rust geeft dit je organisatie ook de mogelijkheid om iets relevant op te bouwen. Een reden des te meer om hier regelmatig aandacht aan te besteden. We trappen af met een interessant fonds dat gericht is op het ondersteunen van organisaties en projecten die niet of nauwelijks een beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die raakvlakken hebben met veiligheid, ziekte en handicap, educatie en talentontwikkeling en cultuur. In totaal is er per jaar is er tussen de € 240.000 en € 397.000 beschikbaar, waarbij in sommige gevallen dus meerjarige ondersteuning mogelijk is. 

Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten

Het fonds richt zich op het ondersteunen van maatschappelijk relevante projecten van organisaties in Nederland die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks een beroep op subsidie of andere overheidssteun kunnen doen, en ten goede komen aan de Nederlandse samenleving.

Hierbij richt het fonds zich op de onderstaande categorieën.

Veiligheid
Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor het redden of helpen van mensen in nood en initiatieven die bijdragen aan veiligheid.

Ziekte en handicap
Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten om de maatschappelijke betrokkenheid (participatie en integratie) van kinderen, ouderen en mindervaliden te verhogen waarbij wordt bijgedragen aan meer levensvreugde en meer comfort van leven.

Educatie en talentontwikkeling
Projecten of activiteiten van organisaties die zich inzetten voor de financiële of culturele leerervaring, dan wel talentontwikkeling, bij met name jongeren tot en met 21 jaar.

Cultuur
Projecten of activiteiten van organisaties gericht op het behoud van het Nederlands cultureel en historisch erfgoed.

De meest relevante voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • Je project komt ten goede aan de Nederlandse samenleving, en is mede gericht op veiligheid, ziekte en handicap, educatie en ontwikkeling of cultuur
 • Het project moet in Nederland plaatsvinden
 • Je project heeft een goede financiële onderbouwing en kan concreet uitgevoerd worden
 • Het initiatief is compleet, aansprekend, sympathiek en kwalitatief goed onderbouwd en heeft een regionale of landelijke uitstraling
 • De aanvrager is integer
 • Het project heeft (of verwacht) een positieve maatschappelijke impact

Voorwaarden meerjarige subsidies

We vertelden je het al, dit fonds is een van de witte raven die in sommige gevallen meerjarige subsidies verstrekt.

Wanneer je een meerjarige subsidie wilt aanvragen moet je project natuurlijk knettergoed zijn, een solide financiële paragraaf hebben én een sympathieke uitstraling.  Naast de bovenstaande voorwaarden moet je project daarnaast ook aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Het project is geschikt voor een meerjarig, wederkerig partnership
 • Er is verbinding mogelijk vanuit het partnership met de doelstellingen van het fonds
 • Het project heeft landelijke uitstraling/bereik
 • Het project is in zijn soort bewezen impactvol
 • Het project en de organisatie passen bij het DNA van het fonds en/of haar stakeholders

Subsidie

Per jaar is er tussen de € 240.000 en € 397.000 beschikbaar voor het verstrekken van subsidie.

Eenjarige subsidie of subsidie voor meerdere jaren

Het fonds ondersteunt projecten of activiteiten eenmalig of voor meerdere jaren. Een project valt daarbij binnen een van de volgende categorieën.

Eenmalige giften

 • Projecten zijn kleinschalig en vallen binnen de voorwaarden
 • Subsidies zijn bescheiden en eenmalig

Partnerprojecten

 • Projecten zijn meerjarig en/of de subsidie wordt over meerdere jaren gespreid, en daarmee ook de samenwerking
 • Het project valt binnen de bovenstaande voorwaarden
 • Het fonds is hoofdpartner van het project en er is sprake van een zichtbaar wederzijdse samenwerking

Sleutelprojecten

 • Het verstrekkende fonds is meerjarig maatschappelijk partner
 • Er is sprake van subsidie voor meerjarige (deel)projecten
 • Het verstrekkende fonds is hoofdpartner van het project en er is sprake van een zichtbaar wederzijdse samenwerking
 • Het (deel)project is van substantiële omvang, zowel in impact als financieel en valt binnen de voorwaarden
 • De wederzijdse samenwerking biedt mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met de subsidieverstrekker

Wat te doen als je project niet helemaal aan de voorwaarden voldoet

Interessant om te weten is dat het verstrekkende fonds zich het recht voorbehoudt om donaties toe te kennen aan projecten en/of activiteiten van goede doelen, die niet (geheel) voldoen aan de leidraad, op voorwaarde dat het bestuur van het fonds gezamenlijk instemt. Na het besluit van de het fonds is er geen mogelijkheid voor de aanvragers om tegen het genomen besluit in beroep te gaan.

Meer informatie

Meer informatie of direct online deze subsidie aanvragen.

Andere maatschappelijke subsidies en fondsen

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en project. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel...

 • Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen tot achttien jaar. Er zijn geen geografische beperkingen. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 • Subsidie voor lokale initiatieven in Veenendaal

  Subsidie voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid en de leefbaarheid van inwoners van Veenendaal. Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving

  Subsidie voor projecten op het gebied van geloof en samenleving, waarbij het project raakvlakken moet hebben met een van de drie door de verstrekker gedefinieerde thema's "verbinden", "christelijk...

 • Toon meer resultaten