Kunst, cultuur en media

Tip: Subsidie voor vrouwelijke influencers, instagrammers en content creators

Voor vrouwelijke content creators die, al dan niet als influencer, actief zijn op publieke platformen als Instagram, Twitch, YouTube, Facebook of TikTok is er nu een interessante subsidie beschikbaar. De subsidie is in het leven geroepen ter ondersteuning van vrouwen, en stelt je in staat om naar bijvoorbeeld een Instagram conferentie in het buitenland te gaan, in jezelf te investeren door deel te nemen aan een educatieve conferentie of eens lekker te investeren in nieuwe hardware en nieuwe vette software. De subsidie was oorspronkelijk alleen voor Amerikaanse vrouwelijke content creators, maar het fonds geeft nu specifiek aan open te staan voor internationale aanvragen. Per semester worden twee of meer subsidies van minimaal 500 en maximaal 1500 dollar toegekend. Subsidies zijn niet hernieuwbaar, maar niet-geselecteerde aanvragers kunnen een nieuwe aanvraag indienen. Je kunt de subsidie relatief makkelijk aanvragen via een online aanvraagformulier. Het is wel goed om je te realiseren dat er enige haast is wanneer je gebruik wil maken van deze subsidie, aangezien je de subsidie tot uiterlijk 13 november a.s. kunt aanvragen.

Investeren in jezelf als vrouwelijke content creator

Wanneer je als vrouw actief bent als content creator op een publiek platform zoals Instagram, Twitch, YouTube, Facebook of TikTok kun je nu een subsidie aanvragen om in jezelf te investeren.

De subsidie is oorspronkelijk in het leven geroepen ter ondersteuning van vrouwen en degenen die te maken hebben met ongelijkheid en discriminatie in verband met vrouwenhaat en identiteit.

Je kunt de subsidie gebruiken om bijvoorbeeld naar een social media conferentie in het buitenland te gaan, eindelijk eens deel te nemen aan die veel te dure educatieve conferentie of eindelijk die goede camera of software aan te kunnen schaffen.

Uitleggen hoe je de subsidie gaat gebruiken

De voorkeur gaat uit naar aanvragers die momenteel zijn ingeschreven op een middelbare school, een tweejarige, vierjarige hogeschool/universiteit of een universitaire opleiding in de VS, maar aanvragen van buiten de Verenigde Staten zijn ook welkom.

Als aanvrager moet je in ieder geval je "financiële nood" aantonen, door in je aanvraag aan te geven waarvoor je de subsidie gaat gebruiken. 

De uiteindelijke selectie door het fonds zal plaatsvinden op basis van de inhoud van de aanvraag en de financiële behoefte.

Subsidie

Per semester worden twee of meer beurzen van minimaal 500 en maximaal 1500 dollar toegekend.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Subsidies zijn niet hernieuwbaar, maar mocht je aanvraag niet worden gehonoreerd dan kun je voor de volgende ronde opnieuw een aanvraag indienen.

Meer informatie

Meer informatie of direct online deze subsidie aanvragen.