Tof: Vanaf 17 juni subsidie voor projecten gericht op de belangen van werknemers!

Vanaf 17 juli kunnen o.a. werknemersorganisaties subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van werk, waaronder projecten die bijdragen aan eerlijk werk. Je kunt hierbij denken aan arborzorg en het inrichten van arbeidsplaatsen, maar ook aan het bevorderen eerlijke arbeidsvoorwaarden, naleving van cao's en de invulling van goed werkgeverschap. Opvallend aan deze nieuwe subsidieregeling is dat je meerdere aanvragen kunt indienen. De subsidie bedraagt overigens maximaal 100.000 euro per project. Behandeling van de subsidieaanvragen is op volgorde van binnenkomst, dus snel actie ondernemen is verstandig.

Aandacht voor het ondersteunen van eerlijk werk

Door middel van deze nieuwe subsidie worden projecten gestimuleerd die op het gebied van gezond en veilig werk bijdragen aan o.a. verbetering van de arbozorg, organisatie van de arbeid, de juiste inrichting van arbeidsplaatsen, het voorkomen van fysieke belasting, het vermijden van schade aan de gezondheid door fysische factoren en veilige arbeidsmiddelen en doeltreffende veiliheids- en gezondheidssignalering. 

Naast het versterken van gezond en veilig werk is er specifiek aandacht voor het bevorderen van eerlijk werk. Hierbij gaat het om onderwerpen als het bevorderen van een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden, de adequate naleving van cao’s en de invulling van goed werkgeverschap c.q. goed opdrachtgeverschap.
De projecten kunnen zich richten op diverse activiteiten. 

De subsidie kan onder meer worden verstrekt voor onderstaande activiteiten:

  • Een onderzoek waarvan de resultaten door de aanvrager of derden worden toegepast
  • Een pilot waarin innovatieve instrumenten, methoden of werkwijzen worden ontwikkeld en getest
  • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; of
  • Een training aan groepen 

Subsidie

Heb je een interessant project dan kun je tussen de € 25.000 en € 100.000 per project aanvragen.
Je kunt meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het totaal aan verleende subsidie maximaal € 100.000 bedraagt per aanvrager.

Verdeling van het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze subsidie is het verstanding deze tijdig aan te vragen, aangezien het beschikbare bedrag verdeeld zal worden op basis van de volgorde van binnenkomst van alle aanvragen!

Nu deze subsidie aanvragen.