Top! Subsidie voor kwetsbare mensen in die getroffen worden door het corona virus

Ben je een stichting of vereniging en richt je je op kwetbare mensen in Rotterdam? Goed om te weten dat je vanaf nu via een particulier fonds subsidie kunt aanvragen voor kwetsbare mensen in Rotterdam die getroffen worden door het virus. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro, waarbij het fonds heeft aangegeven dat de subsidieaanvragen versneld in behandeling zullen worden genomen. Je kunt de subsidie trouwens online aanvragen.

Extra ondersteuning voor kwetsbaren in de samenleving

De door de regering afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn ingrijpend. Vooral de meest kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra hulp gebruiken. Ook in Rotterdam vinden nu veel initiatieven plaats om kwetsbare Rotterdammers te ondersteunen.

Een particulier fonds en de aan haar gelieerde stichtingen willen juist in deze tijden ondersteuning bieden aan dergelijke initiatieven en hebben daarom een noodfonds opgezet voor kwetsbare mensen in Rotterdam.

Werk je als stichting of vereniging met Rotterdammers die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, en zoeken jullie hierbij financiële ondersteuning, dan kan hiervoor een aanvraag worden ingediend.
Deze aanvragen zullen overigens versneld in behandeling worden genomen door het fonds, zodat je binnen een week een antwoord kunt verwachten.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor dit nieuwe fonds op een rijtje gezet:

  • Het initiatief moet op korte termijn verlichting brengen voor de echt kwetsbare Rotterdammers die door de coronacrisis worden getroffen
  • De aanvraag kan alleen worden gedaan door een niet commerciële rechtspersoon, zoals een stichting of een vereniging
  • De eindverantwoording zal geschieden zoals gebruikelijk bij het verstrekkende fonds
  • Aanvragen die bedoeld zijn om structurele problemen van organisaties op te lossen worden niet in behandeling genomen

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 5.000 per aanvraag. 

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.