Tot 11 oktober nog subsidie voor o.a. grote maatschappelijke initiatieven in Friesland

Je kunt nog tot 11 oktober subsidie aanvragen voor projecten gericht op de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland. De subsidie is met name interessant wanneer het gaat om grote maatschappelijke initiatieven, in dat geval is er maximaal 35.000 euro per aanvraag beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen. Daarnaast geven we je een lijst emet andere subsidies op het gebied van leefbaarheid.

Prettig kunnen wonen in een wijk, dorp, regio of eiland

De subsidie richt zich op initiatieven van inwoners van Friesland om de leefbaarheid van de wijk, dorp, regio of eiland te verbeteren.

Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen en leven in je wijk, dorp, regio of eiland. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Voor wie

Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, coöperaties, groepen van ten minste vijf natuurlijke personen en Staatsbosbeheer
Subsidie voor grote maatschappelijke initiatieven wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, coöperaties en Staatsbosbeheer.

Werkgebied

Provincie Friesland, waarbij er sprake is van onderstaande gebiedsindeling.

 • Waddeneilanden
  Gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland
 • Noordoost Fryslân:
  Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
 • Noordwest Fryslân:
  Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden
 • Zuidwest Fryslân:
  de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân
 • Zuidoost Fryslân:
  Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

Subsidie

De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven.

Aanvragen

Ga nu een subsidieaanvraag aanmaken

Let op
Je kunt de subsidie tot 11 oktober a.s. aanvragen, dus enige haast is geboden.

 • Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

  Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte...

 • Subsidie voor kleinschalige zorginitiatieven

  Subsidie voor kleinschalige zorginitiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken. Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken, advies- en begeleidingskosten...

 • Subsidie voor sociale vernieuwers op het gebied van welzijn in de wijk

  Subsidie voor bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties voor vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Je kunt binnen deze regeling maximaal €...

 • Subsidie leefbaarheid en duurzaamheid

  Speciaal programma dat financiële steun biedt aan burger- en dorpsinitiatieven voor initiatieven op het gebied van o.a. werkgelegenheid, scholing, leefbaarheid en duurzaamheid. Sinds 2012 zijn er...

 • Subsidie sociaal maatschappelijk welzijn en leefbaarheid

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de bevordering van het sociaal maatschappelijk welzijn en leefbaarheid in Venlo. Aanvragen is alléén mogelijk via bijgaande...

 • Toon meer resultaten