Tot 11 oktober nog subsidie voor o.a. grote maatschappelijke initiatieven in Friesland

Je kunt nog tot 11 oktober subsidie aanvragen voor projecten gericht op de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland. De subsidie is met name interessant wanneer het gaat om grote maatschappelijke initiatieven, in dat geval is er maximaal 35.000 euro per aanvraag beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen. Daarnaast geven we je een lijst emet andere subsidies op het gebied van leefbaarheid.

Prettig kunnen wonen in een wijk, dorp, regio of eiland

De subsidie richt zich op initiatieven van inwoners van Friesland om de leefbaarheid van de wijk, dorp, regio of eiland te verbeteren.

Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen en leven in je wijk, dorp, regio of eiland. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Voor wie

Subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, coöperaties, groepen van ten minste vijf natuurlijke personen en Staatsbosbeheer
Subsidie voor grote maatschappelijke initiatieven wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, stichtingen, coöperaties en Staatsbosbeheer.

Werkgebied

Provincie Friesland, waarbij er sprake is van onderstaande gebiedsindeling.

 • Waddeneilanden
  Gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland
 • Noordoost Fryslân:
  Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
 • Noordwest Fryslân:
  Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden
 • Zuidwest Fryslân:
  de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân
 • Zuidoost Fryslân:
  Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

Subsidie

De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven.

Aanvragen

Ga nu een subsidieaanvraag aanmaken

Let op
Je kunt de subsidie tot 11 oktober a.s. aanvragen, dus enige haast is geboden.

 • Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting,...

 • Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en...

 • Subsidie leefbaarheid dorpen

  Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de...

 • Subsidie leefbaarheid bij bevolkingsdaling

  De subsidie moet ervoor zorgen dat er ook echt iets gedaan wordt om de leefbaarheid te verbeteren in de Groninger krimpgebieden. Tot 2020 is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar. De...

 • Subsidie planten bomen

  Subsidie voor de aanplant van nieuwe bomen ter bevordering van de inheemse biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt 25.000 tot  125...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 25,- per maand