Tot 12 januari subsidie aanvragen voor vernieuwing en verbetering zorg en welzijn

Organisaties die zich richten op vernieuwing en verbetering van zorg en welzijn in de regio Helmond kunnen tot 12 januari een subsidieaanvraag indienen. De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten.

Over het fonds

Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten in de regio Helmond die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

De  activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg en de activiteiten hebben een duurzaam karakter. Voor de realisatie wordt bij voorkeur financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties.

Restricties

Exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

Aanvragen

Je verzoek om financiële ondersteuning kun je het beste vóór 12 januari 2019 indienen bij het fonds, zodat deze kan worden meegenomen tijdens de eerstkomende vergadering van het fonds.

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Naast bovenstaande fonds zijn er nog een groot aantal andere subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn. Onderstaand een actueel lijstje.

 • Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders,...

 • Subsidie voor cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven

  Financiële ondersteuning van projecten die de stad Rotterdam en omgeving mooier en sterker maken. Het fonds richt zich hierbij o.a. op cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke...

 • Subsidie voor initiatieven gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving, w.o. arbeidsparticipatie en voedselzekerheid

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland focust het fonds...

 • Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel...

 • Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen....

 • Toon meer resultaten