Tot 12 januari subsidie aanvragen voor vernieuwing en verbetering zorg en welzijn

Organisaties die zich richten op vernieuwing en verbetering van zorg en welzijn in de regio Helmond kunnen tot 12 januari een subsidieaanvraag indienen. De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten.

Over het fonds

Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten in de regio Helmond die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

De  activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg en de activiteiten hebben een duurzaam karakter. Voor de realisatie wordt bij voorkeur financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties.

Restricties

Exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

Aanvragen

Je verzoek om financiële ondersteuning kun je het beste vóór 12 januari 2019 indienen bij het fonds, zodat deze kan worden meegenomen tijdens de eerstkomende vergadering van het fonds.

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Naast bovenstaande fonds zijn er nog een groot aantal andere subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn. Onderstaand een actueel lijstje.

 • Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

  Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het bedrag van de donatie ligt in de orde van € 1.500 – € 5.000. Je kunt de subsidie online...

 • Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare ouderen

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het afgelopen jaar waren er 231 aanvragen...

 • Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zichbezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning...

 • Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders,...

 • Subsidies voor projecten in de zorgsector

  Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een zorgvernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg...

 • Toon meer resultaten