Tot 12 januari subsidie aanvragen voor vernieuwing en verbetering zorg en welzijn

Organisaties die zich richten op vernieuwing en verbetering van zorg en welzijn in de regio Helmond kunnen tot 12 januari een subsidieaanvraag indienen. De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten.

Over het fonds

Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten in de regio Helmond die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

De  activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg en de activiteiten hebben een duurzaam karakter. Voor de realisatie wordt bij voorkeur financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties.

Restricties

Exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

Aanvragen

Je verzoek om financiële ondersteuning kun je het beste vóór 12 januari 2019 indienen bij het fonds, zodat deze kan worden meegenomen tijdens de eerstkomende vergadering van het fonds.

Ga naar het fonds.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Naast bovenstaande fonds zijn er nog een groot aantal andere subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn. Onderstaand een actueel lijstje.

 • Subsidie onderzoek prenatale en neonatale screening

  Subsidie voor onderzoek gericht op het het optimaliseren van de prenatale screening en neonatale screening in Nederland. Per project is maximaal €500.000,- beschikbaar....

 • Prijs voor innovatieve zorg in opschalingsfase

  Prijs voor de meest innovatieve onderneming in de zorg in de opschalingsfase. De zorginnovatie moet in ieder geval geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Bovendien moet de innovatie kunnen...

 • Subsidie voor activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland

  Subsidie voor activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland, ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en...

 • Subsidie voor bestaande interventies in de palliatieve zorg

  Subsidie om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 4...

 • Subsidies opleidingen zorg en welzijn

  Subsidie voor organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor extra opleidingstrajecten op het gebied van nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie en...

 • Toon meer resultaten