Tot 25 juni subsidie aanvragen voor zorgprojecten met een langere looptijd

Voor zorginstellingen en projecten op het gebied van zorg en welzijn in de regio Den-Haag is er goed nieuws. Je kunt tot 25 juni een subsidieaanvraag doen voor een project/programma met een langere looptijd. De aanvrager kan een stichting of vereniging zijn, maar ook bijvoorbeeld een groepje particulieren. Naast algemene projecten op het gebied van zorg en welzijn is er dit jaar extra aandacht voor projecten die zich richten op het weerbaar maken van jonge meiden en hun moeders.

Eenmalige of langer lopende projecten op het gebied van zorg en welzijn

Bij veel subsidieverstrekkers en fondsen op het gebied van zorg en welzijn kunt je altijd alleen maar een aanvraag doen voor een eenmalig project. Bij dit fonds kun je ook voor eenmalige projecten een aanvraag doen, maar je kunt ook een aanvraag doen voor een project/programma met een langere looptijd.

Belangrijk punt is dat het gaat om een project op het gebied van zorg en welzijn in de regio Den-Haag, en dat het toegevoegde waarde heeft toegevoegde waarde heeft voor het bestaande aanbod.

Projectvoorbeelden

Om je wat inspiratie op te laten doen onderstaand een aantal voorbeelden van in het verleden gesubsidieerde projecten.

 • Project gericht op ouderen en het ophalen van herinneringen
 • Project voor meisjes op basisscholen om hun zelfvertrouwen te geven
 • Maatjesprojecten
 • Projecten gericht op slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld
 • Projecten gericht op zorgwekkende zorgmijders
 • Projecten gericht op mensen van niet-Nederlandse afkomst

Relevante voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De activiteit is gericht op inwoners van Den Haag
 • De aanvrager is een stichting, vereniging of groepje van particulieren
 • De financiële bijdrage van het fonds heeft geen gevolgen voor reeds toegekende of toe te kennen subsidies (in de zin dat deze kunnen worden ingetrokken of gekort)
 • De gevraagde bijdrage heeft geen structureel karakter
 • Er mag geen sprake zijn van exploitatietekort

Extra aandacht voor preventieve projecten gericht weerbaar maken van jonge meiden

Naast subsidieaanvragen voor projecten op het gebied van zorg en welzijn in het algemeen zal het fonds dit jaar extra aandacht besteden aan projecten gericht op meiden in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar en hun moeders.

Het fonds denkt hierbij aan preventieve projecten die gericht zijn op het weerbaar maken en houden van jonge meiden bijvoorbeeld. Daarnaast ook projecten die zich richten op schrijnende situaties die al ontstaan zijn. 

Aanvragen

Je kunt tot 25 juni a.s. een subsidieaanvraag doen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn in Zuid-Holland

Naast bovenstaande fonds zijn er nog een groot aantal andere subsidieverstrekkers en fondsen voor activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de regio Zuid-Holland, waaronder Den-Haag. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare ouderen

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het afgelopen jaar waren er 231 aanvragen...

 • Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zichbezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning...

 • Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders,...

 • Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het Fonds is gericht op...

 • Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

  Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Toon meer resultaten