Tot 30 april subsidie aanvragen voor vernieuwing in de zorg

Tot 30 april kun je subsidie aanvragen voor vernieuwende zorgprojecten. Bij voorkeur heeft het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen betrekking op beweging, voeding of de juiste zorg op de juiste plaats. In ieder geval moet je project bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. De toegekende subsidies variëren nogal per jaar, maar het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Meer vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid

Tot 30 april a.s. kun je subsidie aanvragen voor zorgprojecten die een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Friesland, Groningen en Drenthe realiseren, en die bijdragen aan meer vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid.

Je project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf heeft een focus op het regionaal/gemeentelijk domein waarbij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek het vertrekpunt is.

Daarnaast is je zorgproject vernieuwend en niet medicaliseren, en draagt je project bij aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg en is het onderscheidend ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES.

Ook is het belangrijk dat het project (op den duur) blijvend in te passen is in de samenleving.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je kunt de aanvraag indienen als een rechtspersoon
 • Je probeert met je aanvraag aan te sluiten bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen (connectiviteit)
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar
 • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek

Promotie onderzoek en activiteiten die uit reguliere geldstromen zoals de Wlz, WMO en Zorgverzekeringswet worden gefinancierd komen niet voor subsidie in aanmerking.
Ook activiteiten die tot de reguliere exploitatie behoren, zoals bijvoorbeeld overhead- en kantoorkosten, komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.
Het afgelopen jaar is er 650.000 euro subsidie verstrekt.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag aanmaken (incl. een projectplan, begroting en dekkingsplan).

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor projecten gericht op geestelijk of lichamelijk gehandicapte mensen, waaronder opstart van projecten en onderzoek

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op geestelijk- en lichamelijk gehandicapten, waarbij het fonds zich vooral richt op het ondersteunen van activiteiten gericht op wonen, werk en...

 • Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook...

 • Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen. Het fonds geeft geen subsidies aan individuele aanvragers, alleen aan...

 • Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Tilburg en omgeving

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die gericht zijn op de gemeente Tilburg en directe omgeving. Per jaar is er ca. € 324.000 beschikbaar. Je kunt de...

 • Subsidie voor initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking. In beperkte mate kunnen naast project in Nederland ook projecten in het buitenland gericht...

 • Toon meer resultaten