Tot meer dan 210.000 euro voor genetisch onderzoek en educatieve programma's genetica

Je kunt bij een groot internationaal fonds nu tot meer dan 210.000 euro subsidie aanvragen voor voor nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten op het gebied van genetisch onderzoek en educatieve programma's die het publiek bewust maken van de manieren waarop onderzoek en toepassingen op het gebied van genetica het menselijk welzijn kunnen bevorderen. 

Ondersteunen van nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten 

Onderzoek in de genetica houdt een enorme belofte in voor het verlichten van toekomstige ziekten en armoede, terwijl het helpt om het volledige fysieke en materiële potentieel van de mensheid te realiseren.

Het internationaal opererende fonds wil het genetisch onderzoek bevorderen door nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten te ondersteunen, met name onderzoek dat ondergewaardeerd wordt door traditionele financieringsbronnen. 

Naast fundamenteel en translationeel onderzoek ondersteunt dit fonds educatieve programma's die het publiek bewust maken van de manieren waarop onderzoek en toepassingen op het gebied van genetica het menselijk welzijn op individueel, familiaal en maatschappelijk niveau kunnen bevorderen.

Internationaal fonds, ook voor subsidieaanvragen vanuit Nederland

Het fonds is niet in Nederland gevestigd, maar richt zich op non-profitinstellingen/liefdadigheidsinstellingen in binnen- en buiteland. Je kunt dus ook als Nederlandse organisatie een aanvraag indienen, waarbij je subsidieaanvraag uiteraard wel in het Engels moet zijn opgesteld.

In zeldzame gevallen kunnen ze ook individuen en organisaties met winstoogmerk financieren die liefdadigheidswerk doen dat in overeenstemming is met de belastingvrij status van het fonds.

Voorwaarden

Je aanvraag heeft te maken met een of meerdere van de onderstaande activiteiten.

  • Fundamenteel en translationeel genetisch onderzoek
  • Educatieve programma's die het publiek bewust maken van de manieren waarop onderzoek en toepassingen op het gebied van genetica het menselijk bloeien op individueel, familiaal en maatschappelijk niveau kunnen bevorderen.

Subsidiebedragen

Het fonds kent een verdeling in kleine en grote subsidies, waarbij subsidieaanvragen van meer dan 210.000 euro mogelijk zijn.

Toegankelijke aanvraagprocedure

Het fonds kent een tweedelige aanvraagprocedure, die aanvragen uiterst toegankelijk maakt.

In eerste instantie hoef je alleen online een een projecttitel, een aanvraagbedrag, relevante datums, waarom het project belangrijk is, een korte beschrijving van de activiteiten en informatie over de mensen en organisaties die hierbij betrokken zijn in te vullen. 

Mocht het fonds na ontvangst van deze gegevens je aanvraag interessant vinden dan ontvang je een uitnodiging voor een volledige aanvraag.

Aanvragen

Nu vooraanvraag indienen.