Unieke kans: substantiële subsidie voor kunstenaars en vormgevers

Kunstenaars, vormgevers en culturele instellingen met een ambitieus maatschappelijk relevant project opgelet, want zulke kansen komen niet elke dag voorbij. Je hebt namelijk nu de kans om een substantiële subsidie van maximaal 50.000 euro aan te vragen voor het initiëren, ontwikkelen en/of realiseren van nieuwe en ambitieuze projecten. Interessant aan deze subsidieoproep is bovendien dat de concretisering van je project uiteenlopend kan zijn van vorm en inhoud. 

Subsidie voor ambitieuze projecten, uiteenlopend van inhoud en vorm

Kunstenaars en ontwerpers krijgen (eventueel in samenwerking met een culturele instelling) via een open subsidieoproep van een particulier fonds de mogelijkheid om een voor de sector heel relevante subsidie aan te vragen om nieuwe en ambitieuze projecten te initiëren, ontwikkelen en/of te realiseren.

Het project waar je subsidie voor gaat aanvragen moet maatschappelijk relevant zijn. Interessant is dat de concretisering van je project uiteenlopend van inhoud en vorm kan zijn.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan een interventie in de openbare ruimte, een opdracht, een tentoonstelling, een debat, een documentaire, een boek, product of een dienst.

Het is trouwens ook mogelijk met internationale partners samen te werken. Wel moet er bij je project sprake zijn van een overwegend Nederlands belang, vooral wat betreft de deelnemende makers.

Hierop moet je letten bij je subsidieaanvraag

  • In de hele lijn van het traject moeten ontwerpers betrokken zijn
  • De verwachte meerwaarde van het plan voor zowel de ontwerpers als eventuele partners in de aanvraag helder moet je helder motiveren in de aanvraag
  • Je project moet zich nog in de startfase bevinden, ga dus geen subsidie aanvragen voor een al half afgerond project
  • Zorg ervoor dat je een relevant presentatievorm opneemt aan het einde van het traject
  • Let op het doel van deze subsidieoproep en zorg dat je subsidieaanvraag hierop aansluit
  • Besteed aandacht aan de consistentie en artistieke en inhoudelijke kwaliteit van je aanvraag en project

Aanvragen

Meer informatie of subsidieaanvraag voorbereiden