Vanaf 4 juni nieuwe subsidie aanvragen voor lokale journalistiek

Vanaf 4 juni kun je een nieuwe subsidie aanvragen voor lokale journalistiek, gericht op lokale media met een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners. Je aanvraag moet gericht zijn op het versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek. Dit kan door middel van scholing, organisatieontwikkeling, samenwerkingsprojecten of de ontwikkeling en implementatie van onderzoeksmethodieken. In totaal is er 90.000 euro beschikbaar.

Nieuwe subsidie gericht zijn op het structureel versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor het ondersteunen van een beperkt aantal projecten en richt zich op lokale media in Brabant met een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners. 

Aanvragen moeten zich onder meer richten op blijvende verbetering van de lokale journalistiek, zodanig dat er ruimte komt voor (meer) onderzoeksjournalistiek. De beoordeling van de aanvragen wordt indien nodig beoordeeld door onafhankelijke experts op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Aanvulling op landelijke fondsen

De subsidieregeling vormt een aanvulling op lokale of landelijke fondsen die gericht zijn op het bevorderen van onderzoeksjournalistiek en concrete onderzoeksprojecten subsidiëren. Op deze wijze kan de verstrekker met deze nieuwe subsidie een specifieke eigen rol spelen.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 4 juni hier aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voor onderzoeksjournalistiek

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria? Gelukkig zijn meer subsidies en fondsen voor onderzoeksjournalistiek beschikbaar. Onderstaand een lijstje met andere subsidies en fondsen voor onderzoeksjournalistiek.

 • Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van...

 • Subsidie voor journalistiek onderzoek

  Subsidie voor diverse media (krant, radio, tv, internet etc.) om deze de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de samenleving. De subsidieverstrekker...

 • Prijs voor aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media

  Stimuleringsprijs voor een jong/aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. De prijs bestaat uit € 3.500,- en een oorkonde. Het...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek

  Financieel ondersteunen van kleinschalige culturele activiteiten, vooral op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek. Een bijdrage van het fonds moet doorslaggevend zijn voor je...

 • Sponsoring kortstondige projecten gericht op de journalistiek, pluriformiteit van de pers en de vrijheid van meningsuiting

  Sponsoring van kortstondige projecten op het gebied van journalistiek. Projecten moeten bij voorkeur gericht zijn op het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers en het grondrecht...

 • Toon meer resultaten