Vanaf 4 juni nieuwe subsidie aanvragen voor lokale journalistiek

Vanaf 4 juni kun je een nieuwe subsidie aanvragen voor lokale journalistiek, gericht op lokale media met een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners. Je aanvraag moet gericht zijn op het versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek. Dit kan door middel van scholing, organisatieontwikkeling, samenwerkingsprojecten of de ontwikkeling en implementatie van onderzoeksmethodieken. In totaal is er 90.000 euro beschikbaar.

Nieuwe subsidie gericht zijn op het structureel versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor het ondersteunen van een beperkt aantal projecten en richt zich op lokale media in Brabant met een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners. 

Aanvragen moeten zich onder meer richten op blijvende verbetering van de lokale journalistiek, zodanig dat er ruimte komt voor (meer) onderzoeksjournalistiek. De beoordeling van de aanvragen wordt indien nodig beoordeeld door onafhankelijke experts op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Aanvulling op landelijke fondsen

De subsidieregeling vormt een aanvulling op lokale of landelijke fondsen die gericht zijn op het bevorderen van onderzoeksjournalistiek en concrete onderzoeksprojecten subsidiëren. Op deze wijze kan de verstrekker met deze nieuwe subsidie een specifieke eigen rol spelen.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 4 juni hier aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voor onderzoeksjournalistiek

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria? Gelukkig zijn meer subsidies en fondsen voor onderzoeksjournalistiek beschikbaar. Onderstaand een lijstje met andere subsidies en fondsen voor onderzoeksjournalistiek.

 • Subsidie journalisten voor onderzoek naar grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie

  Subsidie voor samenwerking tussen Afrikaanse, Aziatische en Europese journalisten om grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingmisbruik en corruptie in Afrika, Azië en Europa te...

 • Sponsoring kortstondige projecten gericht op de journalistiek, pluriformiteit van de pers en de vrijheid van meningsuiting

  Sponsoring van kortstondige projecten op het gebied van journalistiek. Projecten moeten bij voorkeur gericht zijn op het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers en het grondrecht...

 • Subsidie verbeteren nieuwsvoorziening onderzoeksjournalistiek, creëren van nieuwe arbeidsplaatsen

  Subsidie voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen gericht op het structureel verbeteren van de nieuwsvoorziening op het gebied van met name de lokale en regionale onderzoeksjournalistiek. Naast...

 • Subsidie voor journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie

  Financiële ondersteuning van diepgravende journalistieke projecten met maatschappelijke urgentie. Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen. De steun...

 • Subsidie lokale en regionale politieke journalistiek en onderzoeksjournalistiek

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek  en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek....

 • Toon meer resultaten