Zo bereken je hoeveel subsidie je kunt aanvragen voor betaling van de loonkosten tijdens de corona crisis

De corona crisis hakt er ook bij werkgevers behoorlijk in. Verminderde omzet, terwijl de werknemers gewoon doorbetaald moeten worden. Waar haal je het geld vandaan voor het salaris van de werknemers tijdens de corona crisis, terwijl je gesloten bent of minder omzet draait? Wanneer je omzetverlies 20 procent of meer bedraagt kun je vanaf nu voor een periode van drie maanden subsidie aanvragen voor het doorbetalen van de loonkosten van je werknemers. Hierbij is wel het uitgangspunt dat je zoveel mogelijk hetzelfde salaris blijft doorbetalen aan je werknemers. In dit artikel leggen we je in drie stappen uit hoeveel subsidie je kunt aanvragen.

Omzetdaling van minimaal 20%

De subsidie is opgezet om je als werkgever tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, wanneer je te maken hebt met een acute terugval in de omzet van minimaal 20%, gedurende een periode van drie maanden.

Hierbij gaat de subsidieverstrekker ervan uit dat de vermindering in bedrijvigheid moet komen door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, en je door de subsidie de werknemers in dienst kunt houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

Zo bereken je de subsidie

We helpen je om in drie stappen de hoogte van de subsidie uit te rekenen.

Stap 1: bereken je referentieomzet
Om te kunnen berekenen hoeveel minder de omzet is, moet de subsidieverstrekker eerst weten wat je omzet normaalgesproken is. 
De subsidieverstrekker noemt dit de "referentieomzet".

Je kunt je eigen referentieomzet uitrekenen door omzet over 2019 te delen door vier.

Mocht je na 1 januari 2019 actief zijn geworden, raak niet in de stress, maar deel in dat geval je totale omzet tot en met 29 februari 2020 door het aantal maanden dat je actief bent, en vermenigvuldigd dit vervolgens met drie.

In beide gevallen krijg je dus een omzet over die maanden, wat we als uitgangspunt voor referentieomzet nemen.

Stap 2: Bereken de omzetdaling
We weten het, niet leuk om te doen, waar wel nodig om de loonkostensubsidie aan te kunnen vragen.
Je kunt de omzetdaling berekenen door het verschil tussen de omzet in de periode als 1 maart tot en met 31 juli 2020  te delen door de referentie-omzet die je hebt uitgerekend in bovenstaande stap 1.
De uitkomst van deze berekening moet je uitdrukken in hele procenten en naar boven afronden.

Stap 3: Bereken nu de hoogte van de subsidie
De subsidie die je ontvangt om de loonkosten van je werknemers te betalen is de uitkomst van:
(Uitkomst stap 2) x (Loonsom in aangiftetijdvak van een maand) x 3 x 1,3 x 0,9

Bij het invullen van de loonsom moet je uitgaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020, met dien verstande dat wanneer er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent.

Mochten er geen loongegevens zijn over dat tijdvak dan moet je uitgaan van het loon over de maand november van het jaar 2019. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt uitgegaan van het loon over het twaalfde aangiftetijdvak van het jaar 2019, waarbij de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent
Wanneer er geen sprake is van een aangiftetijdvak van een maand of vier weken, wordt het loon per werknemer herleid naar een loon per aangiftetijdvak van een maand.

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden op een rijtje gezet.

  • Je moet in de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020 worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, waarbij we je bovenstaand hebben aangegeven hoe je deze omzetdaling kunt uitrekenen
  • Je bent verplicht het salaris van je werknemers zoveel mogelijk gelijk te houden
  • Je kunt de subsidie alléén gebruiken voor betaling van de loonkosten
  • Je moet het achteraf kunnen verantwoorden

In onderstaande gevallen zal de subsidie overigens geweigerd worden:

  • Wanneer niet of onvoldoende aannemelijk is dat de omzetdaling van de betreffende werkgever ten minste 20% zal zijn
  • Het rekeningnummer dat bij de aanvraag is opgegeven niet correspondeert met het in de aanvraag opgegeven loonheffingennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens
  • Geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie van UWV
  • De aanvraag anderszins niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen

Aanvragen

Meer informatie en aanvragen