Zo kun je je met subsidie ontwikkelen als urban art coach

Urban arts bestaan uit een serie eigentijdse cultuurvormen die zich van oorsprong baseren op de cultuur en kernwaarden van hip hop: peace, unity, love & having fun. De bekendste elementen zijn breaking, graffiti, MC-ing en DJ-ing. Wanneer je je sporen op het gebied van urban arts hebt verdiend kun je vanaf vandaag subsidie aanvragen voor een professionaliseringstraject wanneer je drempels ervaart bij je doorgroeimogelijkheden binnen de informele urban arts setting waarin je actief bent. De subsidie bedraagt overigens minimaal 25.000 en maximaal 50.000 euro per project.

Ontwikkeling urban art coach staat centraal

In deze regeling staat de urban arts coach die zich wil doorontwikkelen binnen de urban arts centraal. In de subsidieaanvraag moet daarom de behoefte en ambities van de urban arts coach centraal staan. Dit betekent dat deze hun eigen gewenste (multidisciplinaire) stappen zetten als begeleider en coach van cultuurmakers.

Culturele instelling is aanvrager, maar urban arts coach moet zelf de subsidieaanvraag schrijven en hoofdcontactpersoon zijn

Als urban arts coach kun je niet zelf de subsidieaanvraag indienen, dit moet gebeuren door een culturele instelling. De subsidie moet echter wel geheel ten goede komen aan de doorontwikkeling van de urban art coach.

Dit betekent dat je als urban arts coach zelf op zoek moet gaan naar een culturele instelling om je professionaliseringstraject te faciliteren. Je schrijft zelf de subsidieaanvraag en zal het hoofdcontact zijn met het fonds met betrekking tot de aanvraag en de voortgang van het professionaliseringstraject.

Bij voorkeur heeft de culturele instelling een actieve rol in het fijnslijpen van je aanvraag en bij de uitvoering van het traject.

Relevant en passend professionaliseringstraject voor urban arts coaches die drempels ervaren bij hun doorgroeimogelijkheden binnen de informele setting waarin zij actief zijn

Je kunt als urban arts coach een subsidieaanvraag indienen voor een relevant en passend professionaliseringstraject wanneer je drempels ervaart bij je doorgroeimogelijkheden binnen de informele setting waarin je actief bent.

Dit betekent o.a. dat de activiteiten waarvoor je subsidie gaat aanvragen aantoonbaar moeten voortbouwen op een eerder ingezette professionalisering. Alleen nieuwe activiteiten komen dus in aanmerking voor subsidie.

Dit traject wordt ontwikkeld vanuit een behoefte van urban arts coaches om nieuwe vormen te vinden waarmee de opgedane kennis en ervaring kan worden overgedragen aan urban arts cultuurmakers, en eventueel aan ‘peers’ die eenzelfde route aan het bewandelen zijn.

Als urban arts coach voel je hierbij de ambitie om via dit professionaliseringstraject:

 • Je werkwijze te actualiseren
 • Verdieping te zoeken in overdrachtsvormen
 • Nieuwe inzichten concreet toe te passen in de praktijk via samenwerkingen met partners, coaches en cultuurmakers.

Deze punten moet je beschrijven in je subsidieaanvraag

 • Beschrijf het startpunt van de ontwikkeling. Waar sta je op het moment dat het professionaliseringstraject start?
 • Beschrijf op welke punten je aan het eind van het traject een ontwikkeling hebt gerealiseerd (artistiek, zakelijk en/of persoonlijk).
 • Beschrijf wat je tijdens dit professionaliseringstraject wil leren om op termijn beter te kunnen
 • Inspelen op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie jonge urban beoefenaars in de vrije tijd. Wat zijn je leerdoelen?
 • Beschrijf de deelnemersgroepen (cultuurmakers) waarvoor het participatieproject wordt ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld producties of urbanlabs, en geef aan hoe deze groepen worden bereikt en gecoacht
 • Geef aan welke stappen in het professionaliseringstraject worden gevolgd en benoem hoe de culturele instelling en coaches jou faciliteren in het behalen van de leerdoelen
 • Motiveer de keuze voor de culturele instelling en coaches. Wat is volgens jou de meerwaarde van deze keuze? Wat is inspirerend of stimulerend aan de samenwerking met de partners?
 • Geef aan wat het concrete eindresultaat van de ontwikkeling is en hoe dit resultaat wordt bereikt
 • Geef aan op welke manier de voortgang samen met de culturele instelling en begeleiders wordt bewaakt en op welke wijze het project tussentijds wordt gevolgd en geëvalueerd
 • Geef aan wat je nodig hebt om op termijn zelf regie te voeren over je verdere ontwikkeling als makende coach of coachende maker?
 • Geef aan hoe je zelf sturing geeft aan de kennisoverdracht van de resultaten uit het leertraject

Pitch

Het is niet supergebruikelijk bij subsidieverstrekkers en fondsen, maar bij deze subsidie kun je als urban arts coach samen met de culturele instelling je subsidieaanvraag mondeling toelichten. Dit kan via fysieke aanwezigheid of via bijvoorbeeld een Skype-verbinding. Je kunt jezelf dan presenteren en de subsidieverstrekker kan dan aanvullende vragen stellen over de subsidieaanvraag. Ook blijkt uit het gesprek de meerwaarde van de samenwerking tussen jou, de beoogde begeleiders, partners en cultuurmakers.
Het is overigens geen verplichting om van de pitch gebruik te maken.

Meer informatie

Meer informatie of een subsidieaanvraag aanmaken.