Prijzen

62 resultaten gevonden

 1. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs ter bevordering van de Nederlandse letterkunde

  Prijzen ter bevordering van de Nederlandse letterkunde. Toepassing Bevordering van de Nederlandse letterkunde door de jaarlijkse toekenning van literaire prijzen. Zij hoopt daarmee bij te dragen aan...

 2. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Prijs voor een maatschappelijk initiatief en scriptieprijzen voor masterstudenten

  Jaarlijkse prijs van € 100.000 voor een maatschappelijk initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Daarnaast verstrekt het fonds jaarlijks acht scriptieprijzen...

 3. Prijzen

  Prijs voor het beste proefschrift op botanisch gebied

  De Hugo de Vries Prijs is een jaarlijkse prijs van 5000 euro voor het beste proefschrift op botanisch gebied dat in dat jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is. Prijs € 5.000 voor het beste...

 4. Fondsen,
  Prijzen

  Wetenschapsprijzen op het gebied van biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschap

  Prijzen die worden toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschappen. Aan...

 5. Prijzen

  Prijs voor de beste scriptie binnen de vakgebieden geesteswetenschappen, life science, bèta- en gammawetenschappen

  Prijs voor de beste scriptie binnen de vakgebieden geesteswetenschappen, life science, natural science en bèta- en gammawetenschappen van de Universiteit Utrecht. De prijs bestaat uit een bedrag van €...

 6. Prijzen

  Prijs gericht op een ontwikkeltraject voor muzikanten die een serieuze carrière nastreven

  Prijs gericht op een ontwikkeltraject voor muzikanten die een serieuze carrière nastreven op lange termijn, in de genres Bands, Singer-songwriter en Hiphop. Toepassing De competitie wordt (sinds 2013)...

 7. Prijzen

  Prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening

  Tweejaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen...

 8. Fondsen,
  Prijzen

  Friese Anjer

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of die het cultuurfonds een stimulans wil...

 9. Fondsen,
  Prijzen

  Cultuurprijs kunstenaars

  Driejaarlijkse cultuurprijs die is bedoeld voor een kunstenaar die een bijzondere bijdrage levert aan het Utrechtse culturele leven. Het kan gaan om een scheppend of uitvoerend kunstenaar in de...

 10. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor Europese projecten op het gebied van democratie, onderwijs, media, kunst en wetenschap

  Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen. Dit met respect voor de individuele en de collectieve diversiteit alsook de fysische...