Regelingen

87 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Prijs voor innovatieve zorg in opschalingsfase

  Prijs voor de meest innovatieve onderneming in de zorg in de opschalingsfase. De zorginnovatie moet in ieder geval geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Bovendien moet de innovatie kunnen uitgroeien tot een duurzaam verdienmodel. Je maakt kans op 5.000 of 10.000 euro, welk bedrag je kunt gebruiken voor de verdere ontwikkeling of implementatie van de innovatie....

 2. Subsidies

  Subsidie voor implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen

  Subsidie om via pilots ervaring op te doen met de implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen. Doelstelling is o.a. werk toegankelijker te maken, de kwaliteit van werk te vergroten en de inzetbaarheid en/of productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking te verhogen. Subsidie aanvragen is mogelijk voor samenwerkingsverbanden van werkgever, werknemer(s)...

 3. Subsidies

  Subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken naar sportinnovaties

  Subsidie voor op winst gerichte organisaties om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar een innovatieproject op het gebied van sport en bewegen. Het streven moet zijn dat de innovatie in maximaal twee jaar zover is ontwikkeld dat de marktintroductie in zicht komt. De innovatie richt zich bij voorkeur op een van de focusthema's "bewegen", "materialen" en ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid achterhoek

  Financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek (de leefbaarheid), De initiatieven hoeven niet perse vanuit de achterhoek te worden georganiseerd!...

 5. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor onderwijsinnovatie of onderwijsontwikkeling in voortgezet onderwijs

  Subsidie van maximaal 10.000 euro voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs om zich te richten op onderwijsinnovatie of onderwijsontwikkeling in de school. De plannen moeten uiterlijk 31 januari 2019 starten....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Op jaarbasis is ...

 7. Subsidies

  Subsidie voor snellere overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie

  Subsidie voor innovatieve projecten gericht op het versnellen van de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie met een versnelde uitrol van bestaande technieken. De subsidie bedraagt maximaal 125.000 euro....

 8. Subsidies, Sponsoring

  Subsidie maatschappelijke talenten, mede gericht op ontwikkeling van talent

  Financiële ondersteuning van sociaal maatschappelijke projecten, mede gericht op ontwikkeling van talent, sociale cohesie, promoten van technische studies en beroepen en innovatie. In principe kan voor maxiaal drie jaar achtereen steun  worden gegeven....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie, met een duidelijke meerwaarde

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie, met een duidelijke meerwaarde. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal ca. € 10.000,- per project. De financiële ondersteuning per project bedraagt maximaal € 10.000,-. Om te borgen dat de financiële ondersteuning zoveel als mogelijk aan het project zelf besteed wordt is financiering van...

 10. Subsidies

  Subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, ook op het gebied van o.a. technologie

  Leuke subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, óók op het gebied van o.a. technologie. Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht, toeristisch ondernemerschap en versterking en instandhouding van landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht. Het subsidieplafond bedraagt in...

Pagina's