Regelingen

176 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij...

 2. Subsidies

  Subsidie gezonde leefstijl en beweging jongeren

  Subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en samenwerkingsverbanden van organisaties  voor projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren actief te zijn en die de jeugd stimuleren en motiveren in beweging te komen en te blijven voor een gezonde leefstijl. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die gericht zijn op een beweegvriendelijke omgeving die...

 3. Subsidies

  Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, gemeenten en evenementenorganisaties voor het organiseren van een side programma van een hoofdsportevenement en voor het organiseren van clinics en...

 4. Subsidies

  Subsidie kwaliteitsverbetering en verduurzaming campings en vakantieparken

  Subsidie voor eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings en vakantieparkenvoor het inhuren van expertise die nodig is voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 12.500. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de...

 5. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor vrouwen om op vakantie te gaan

  Reisbeurs om op vakantie te gaan voor vrouwen van 18 tot maximaal 40 jaar met een bijstandsuitkering of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering en gescheiden, ongehuwd of weduwe, met of zonder kinderen....

 6. Subsidies

  Subsidie voor eigenaren en pachters van natuur- en recreatiegebied

  Subsidie voor het opvangen van de toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. De subsidie kan o.a. verstrekt worden voor maatregelen om knelpunten in de toegenomen recreatiedruk in deze groengebieden weg te nemen, maatregelen te nemen om spreiding van recreanten te stimuleren en voor het geven van voorlichting aan (nieuwe) recreanten. In totaal is er € 700.000 beschikbaar voor...

 7. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van sportief en recreatief bewegen

  Subsidie voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte. Hierbij richt het project zich bij voorkeur op achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en buurten waar de beweegarmoede groot is. Deze subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de buitenruimte in en dicht bij de woonomgeving....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatieve projecten. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 9. Subsidies

  Subsidie voor horeca

  Subsidie voor het realiseren van energiezuinige en duurzame warmte terrassen om zo vanwege COVID-19 het buitenseizoen te verlengen. De subsidie kan worden verstrekt voor warmekussens inclusief bijbehorende lader en verduurzaming van bestaande terrasverwarming door deze energiezuinig te maken. Belangrijke voorwaarde is dat de kosten gemaakt zijn op of na 15 maart 2020. De hoogte van de subsidie...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie medewerkers toeristische sector Thailand

  Financiële ondersteuning in de vorm van een bijdrage voor levensonderhoud voor diegenen die tot aan de Covid-19 crisis werkzaam waren in de Sector Toerisme in of ten behoeve van Thailand, maar voor wie door de crisis ten gevolge van het COVID-19-virus geen werk is en daardoor niet in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien....

Pagina's