Subsidie kortlopend studieverblijf studenten wijsbegeerte

Subsidies, Fondsen
Subsidie ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Per ingewilligde aanvraag is maximaal € 1.000,- beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie.

Toepassing

Subsidie ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. 

Studenten en medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor studieverblijf, symposium, een studieverblijf of voor het uitnodigen van een gastspreker.

Doelgroep

Aanvragen staan alleen open voor studenten en medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.

Subsidiebedragen

Per aanvraag is maximaal € 1000,- beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie.

Aanvragen

Aanvragen voor activiteiten die al zijn geweest of van al start zijn gegaan komen niet voor subsidie in aanmerking.

Inleveren bij aanvraag

  • Aanvraagformulier van de CWB
  • Korte omschrijving van het doel met daarbij een motivatie
  • Begroting inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik hiervoor: begroting studieverblijf (Excel) of begroting deelname congres (Excel)
  • Een advies van de adviescommissie van de opleiding Wijsbegeerte

Aanvraagadres studenten
Secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte
Postbus 9515
2300 RA, Leiden
Contactpersoon: Karineke Sombroek
Tel: 071-5272031
E-mail: c.w.sombroek@phil.leidenuniv.nl