Subsidie projecten werkgelegenheid academische instellingen

Subsidies, Fondsen
Het fonds voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een vliegwielfunctie vervullen. 

Toepassing

Het fonds voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. 

Doelgroep

Nederlandse universiteiten, onderzoekinstellingen en universitair medische centra (UMC's).

Aanvragen

Schriftelijk.