Subsidie voor kunstbeoefening en wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek. Per jaar is er ca. € 65.197 subsidie beschikbaar. Je moet deze subsidie zowel per e-mail als ook schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Bevordering en ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek. 

Het fonds heeft een voorkeur voor kleinschalige projecten waar haar bijdrage echt het verschil kan maken. In principe verstrekt het fonds alleen  subsidies voor een specifiek project en slechts bij zeer hoge uitzondering structureel.

Voorwaarden

  • Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovengenoemde activiteiten
  • Je kunt maximaal één keer per twee kalenderjaren een aanvraag indienen

Restrictie

Geen aanvragen voor proefschriften op het terrein van de geneeskunde, daaronder mede begrepen de tandheelkunde en diergeneeskunde.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 65.197 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Zowel per e-mail als per post indienen!

Gegevens die je in de e-mail moet vermelden

  • Samenvatting van de aanvraag van maximaal een pagina A4 formaat
  • Welk bedrag wordt gevraagd, met een gedetailleerde begroting

Gegevens die je in de aanvraag per post moet vermelden

  • Omschrijving van het project/activiteit met het gestelde doel
  • Welk bedrag wordt gevraagd, met een gedetailleerde begroting
  • Beknopte omschrijving van de instelling/aanvrager