Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij met name om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke werkinstellingen, organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en welzijn, ouderenzorg, cultureel en kunsthistorisch erfgoed, restauratie van monumenten, dieren, natuur en milieu en kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. 

Activiteiten die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn o.a. sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauratie en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu.

Sociale bijstand en ontwikkeling
Projecten van organisaties die zich richten op mensen uit een kansarme omgeving die door de gaten van het sociale vangnet zijn gevallen. Daarnaast behandelt het fonds aanvragen van erkende maatschappelijk werkinstellingen ten behoeve van individuele urgente noden.

Gezondheidszorg en welzijn
Het fonds verstrekt regelmatig subsidie voor projecten van organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en welzijn. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten betreffen ten behoeve van inrichtingskosten van een opvanghuis.

Ouderenzorg
Het fonds verstrekt subsidies aan organisaties en instellingen ten behoeve van projecten die het welbevinden van ouderen in Nederland bevorderen.

Musea
Vanwege de waarde die het fonds hecht aan het behoud van het cultureel en kunsthistorisch erfgoed in Nederland, steunt het fonds regelmatig musea. Dit zijn alleen musea die erkend zijn door de Stichting Museumregister Nederland

Kunsten
Het fonds richt zich op kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten, dus geen amateurgezelschappen.

Boeken, wetenschap en educatie
Het fonds is terughoudend wat betreft giften ten behoeve van boeken, maar steunt af en toe publicaties op wetenschappelijke niveau. Daarnaast verleent het fonds financiële bijdragen aan bijzondere educatieve projecten en bij uitzondering aan wetenschappelijk onderzoek.

Restauraties en behoud monumenten
Restauraties van gebouwen met een rijksmonumentale status kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage als gedeeltelijke aanvulling op de overheidssubsidie.

Dieren, natuur en milieu
Het fonds stimuleert met name projecten die op bijzonder conserverende of innovatieve wijze ten goede komen aan deze categorie.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Projecten dienen in het algemeen belang van mens en/of dieren te zijn.
 • Projecten moeten in Nederland plaatsvinden.
 • Projecten dienen bij voorkeur betrekking te hebben op de onderwerpen zoals weergegeven onder "toepassingsgebied".

Restricties

In principe geeft men geen steun voor:

 • Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen.
 • Jaarlijks terugkerende exploitatielasten zoals huur of salarislasten.
 • Studiebeurzen en daarmee verband houdende kosten.
 • Leningen.
 • Renovatie, bouw of inrichting van buurthuizen, speeltuinen en multifunctionele centra.
 • Vakantieprojecten, behoudens ten behoeve van gehandicapten.
 • Sportverenigingen.
 • Amateurgezelschappen.
 • Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering (kunnen) vallen.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Inleidende brief
 • Projectomschrijving
 • Begroting
 • Financieringsplan
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel.

Let op
Indien het gaat om een aanvraag via een maatschappelijk werkinstelling, publicatie of restauratie, zal naast een inleidende brief een calculatieformulier moeten worden ingevuld. Zie hiervoor de bijlagen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand