Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij met name om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke werkinstellingen, organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg en welzijn, ouderenzorg, cultureel en kunsthistorisch erfgoed, restauratie van monumenten, dieren, natuur en milieu en kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten. Je kunt de subsidie online aanvragen.