Subsidie voor opleidingen van jongeren in Rotterdam die geen werk hebben

Fondsen, Beurzen
Vergoeding voor opleidingen van jongeren in Rotterdam die geen werk hebben en met een opleiding hun kans op werk kunnen vergroten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze stichting, moet de aanvrager tenminste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • De aanvrager moet kunnen aantonen dat overheidsinstellingen de kosten niet vergoeden en dat geen beroep op andere kan worden gedaan.
  • De aanvrager heeft 'binding' met Rotterdam.

Restricties

Jongeren dienen in Rotterdam woonachtig te zijn.

Aanvragen

Schrijftelijk.