Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen. Belangrijk is dat je project holistisch is oog heeft voor verschillenden lagen van empowerment. Er is voor dit jaar ca. € 440.000 subsidie beschikbaar. Het fonds gaat niet in op ongevraagde projectvoorstellen.

Toepassing

Het ondersteunen van projecten die zich richten op empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven, en zo bijdragen aan gelijke kansen.

Empowerment is vanuit de visie van het fonds een proces van versterken én verbinden. 

De organisaties en projecten die het fonds wil ondersteunen werken holistisch en hebben oog voor empowerment als gelaagd proces. Holistisch wil zeggen dat er aandacht is voor de hele persoon (sociaal, mentaal, fysiek, economisch).

De drie lagen van empowerment zijn:

 • Individuele ontplooiing
 • Geborgenheid in een groep
 • Beleidsbeïnvloeding en het kritisch bevragen van maatschappelijke structuren die ongelijkheid in stand houden

Doelgroep

Het fonds richt zich op diverse maatschappelijk achtergestelde groepen. Inspiratiebron daarbij is onder meer de internationaal toegepaste Self-Help Group Approach, waaraan uiteenlopende doelgroepen kunnen deelnemen. Kenmerkend voor deze Self-Help Group Approach is dat mensen in groepen werken aan hun sociale en economische veerkracht, onder meer door middel van gezamenlijk sparen en (informeel) ondernemen.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Een project komt in aanmerking voor financiering als:

 • Het past binnen de doelstelling van het fonds
 • De holistische benaderingswijze en aandacht voor de drie niveaus van empowerment zijn leidend
 • Er vertrouwen is in de mensen die het project dragen en in de aanpak
 • Er een grote mate van eigenaarschap is bij de mensen om wie het gaat, waarbij professionals een faciliterende en ondersteunende rol hebben
 • Er financiële ondersteuning nodig is en de bijdrage van het fonds een verschil maakt gezien het totale budget van de organisatie
 • Het aantoonbaar impact in de eigen context heeft en een lerende structuur heeft ingericht met waardering voor verschillende bronnen van kennis (ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis).

Subsidie

Er is dit jaar ca. € 440.000 subsidie beschikbaar.

De stichting verbindt zich bij voorkeur voor een langere periode aan de gekozen projecten. Er wordt gekeken wat nodig is in de fase waarin een project of organisatie zich bevindt. Op basis daarvan worden donaties verstrekt (eenmalig, of over een periode van 1 tot maximaal 5 jaar).

Bij meerjarige donaties worden de samenwerking, het partnerschap en de resultaten jaarlijks geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt een volgende deeldonatie gedaan.

Aanvragen

Het fonds gaat niet in op ongevraagde projectvoorstellen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand