Subsidie werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, met name op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid. Subsidieaanvraag schriftelijk, of per e-mail indienen.

Toepassing

Het verlenen van kleinschalige financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) die met name werkzaam zijn op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten
 • De aanvrager en/of het project dient het algemeen belang
 • De aanvrager heeft geen winstoogmerk
 • De aanvrager heeft een ANBI status

Restricties

In onderstaande gevallen kom je niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

 • Indien je geen ANBI status hebt
 • Geen steun voor politieke, kerkelijke en godsdienstige organisaties
 • Organisaties waarbij gerede twijfel bestaat met betrekking tot integriteit en/of belangenverstrengeling
 • Wereldwijde instellingen
 • Organisaties met veel geld
 • Geen ondersteuning ter vervanging van gemeentesubsidies
 • Geen aanvragen voor steun aan dieren

Aanvragen

Aanvraag schriftelijk, of per e-mail indienen, gericht aan het secretariaat.

Relevante links