Subsidie werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, met name op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid. Subsidieaanvraag schriftelijk, of per e-mail indienen.

Toepassing

Het verlenen van kleinschalige financiële steun aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) die met name werkzaam zijn op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid