Subsidiekalender

september 2023

 1. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor lokale, regionale en gemeenschapsmedia

  Subsidie voor lokale, regionale en gemeenschapsmedia die het algemeen belang willen dienen op plaatsen waar toegang tot informatie aanzienlijk is afgenomen. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten...

  -
 2. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van monumenten in Friesland

  Subsidie voor het ondersteunen van de restauratie van onroerende monumenten in de provincie Friesland. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 700 en € 5.000 per project. Voorbeelden van...

  -
 3. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van mobiel erfgoed

  Subsidie voor de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die...

  -
 4. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instandhouding en restauratie van monumenten in Nederland

  Subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten in Nederland, bij voorkeur in Gelderland. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen ca. € 1.500 en € 16.000 euro. Je kunt de...

  -
 5. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie monumentale waterwerken

  Subsidie voor de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen tussen de ca. € 2.000 en € 20.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie...

  -
 6. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten op het gebied van de monumentenzorg

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincies Friesland en Groningen. Hierbij gaat het o.a. om de restauratie van (kerk)torens, kerken, pastorieën, glas...

  -
 7. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie restauratie van mobiel erfgoed, waaronder rollend materieel zoals stoomlocomotieven

  Subsidie voor het ondersteunen van de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder voor stoomlocomotieven. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe...

  -
 8. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor monumentenzorg in de provincie Groningen

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincie Groningen, met uitzondering van kerkgebouwen. Voorbeelden zijn de aankoop of restauratie van molens, de...

  -
 9. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie en bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem

  Subsidie voor projecten op het gebied van de monumentenzorg ten behoeve van bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem. In het verleden is er o.a. subsidie verstrekt voor de restauratie...

  -
 10. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

  -
 11. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie die gebruik (willen) maken van de sociocratische kringorganisatie methode. De subsidie bedraagt maximaal...

  -
 12. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van antieke of oude roerende zaken, w.o. klokken

  Financiële ondersteuning van de restauratie van antieke of oude roerende zaken in openbaar bezit, met een zekere voorkeur voor klokken (uurwerken). Het gaat hierbij o.a. om subsidies voor de...

  -
 13. 29 Sep
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband...

  -
 14. 29 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kennis en gebruik van de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van activiteiten of projecten gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om educatieve...

  -
 15. 29 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van in druk verschijnende Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal (inclusief fotoboeken) met betrekking op maatschappelijke en...

  -
 16. 29 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De...

  -
 17. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

  -
 18. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen

  Subsidie voor projecten gericht op de ondersteuning van zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben. Hierbij staan het kind en de...

  -
 19. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...

  -
 20. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

  Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten...

  -
 21. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen die zich richten op jongeren in een achterstandsituatie

  Subsidie voor organisaties en instellingen die zich richten op jongeren in een achterstandsituatie, in de regio Den-Bosch en omstreken. Je kunt daarbij denken aan de verzorging, opvoeding, opleiding...

  -
 22. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid, duurzame verandering en een gezond ecosysteem

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven van gamechangers die met hun project brede impact hebben op het gebied van natuur en biodiversiteit, landbouw en voeding en gezondheid. Het fonds ondersteunt...

  -
 23. 30 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor individuele regisseurs voor ontwikkeling wil of televisieprogramma

  Subsidie voor individuele regisseurs voor de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de voorfase, waarin nog geen...

  -
 24. 30 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en hun participatie in de samenleving...

  -
 25. 30 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie

  Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie. De activiteiten moeten gericht zijn op het meedoen aan de samenleving, groepsactiviteiten ter bevordering van de sociale...

  -