Subsidiekalender

oktober 2023

 1. 26 Oct
  Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in...

  -
 2. 27 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen zonder werk die kanker hebben of die kanker hebben gehad

  Financiële ondersteuning van projecten die gericht zijn op het aan het werk helpen van (ex-)kankerpatiënten. Een belangrijke voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen is dat je project gericht...

  -
 3. 27 Oct
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

  Subsidie voor inspirerende projecten gericht op het welzijn van ouderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten die eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving...

  -
 4. 28 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor kleine evenementen op het gebied van sport en cultuur

  Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering van kleinere evenementen op het gebied van o.a. sport en cultuur die vanwege hun betekenis voor de sociale samenhang, economie en de aantrekkelijkheid van...

  -
 5. 31 Oct
  Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

  -

november 2023

 1. 01 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, wetenschap en natuur en milieu

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, wetenschap en natuur en milieu. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om projecten die ervoor zorgen dat jongeren deelnemen aan...

  -
 2. 01 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor samenwerking culturele en sociale organisaties

  Subsidie voor het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Fonds door het mede mogelijk maken van...

  -
 3. 01 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. In het bijzonder is er aandacht voor...

  -
 4. 01 Nov
  Subsidies

  Subsidie voor activiteiten die het culturele klimaat in de provincie Groningen bevorderen

  Subsidie voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Bestemd voor activiteiten die primair met een artistiek doel worden georganiseerd...

  -
 5. 01 Nov
  Subsidies

  Subsidie vernieuwende activiteiten in klassieke muziek

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten in de klassieke muzieksector om zo klassieke muziek breder toegankelijk te maken met aandacht voor bijzonder en/of nieuw repertoire. Het kan hierbij gaan om...

  -
 6. 01 Nov
  Subsidies

  Subsidie restauratie monumenten

  Subsidie voor de restauratie van monumenten met een urgente restauratieopgave, zodat de cultuurhistorische waarde van het monument behouden blijft. De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaren...

  -
 7. 01 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar...

  -
 8. 11 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de...

  -
 9. 14 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op de bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen

  Subsidie gericht op de bestrijding en onderzoek van tuberculose. Subsidie bedragen lopen tot maximaal €50.000 euro per aanvraag. Een aanvraag kun je per mail indienen. Toepassing Subsidie voor...

  -
 10. 15 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor stagiaires bij culturele organisaties en cultuurinstellingen

  Subsidie voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen en culturele organisaties als bijdrage voor het uitkeren van een vergoeding voor de invulling van een stage- of...

  -
 11. 17 Nov
  Subsidies

  Subsidie voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen in sociale huursector en middensegment huur

  Subsidie voor projecten die zorg dragen voor voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de verschillende specifieke...

  -
 12. 30 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor podiumkunst instellingen én beginnende professionele podiumkunstenaars

  Financieel ondersteunen van instellingen of projecten van algemeen belang in Nederland op het gebied van wetenschap, cultuur, kunst of weldadigheid. Hierbij richt het fonds zich in het bijzonder op...

  -
 13. 30 Nov
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren

  Financieel ondersteunen van vergelijkend gedragonderzoek bij dieren. Het fonds ondersteunt vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild. Met deze kennis kunnen...

  -

december 2023

 1. 01 Dec
  Subsidies

  Subsidie voor gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisaties voor de organisatie van een sportevenement

  Gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisatoren kunnen subsidie aanvragen voor de organisatie en uitvoering van een topsportevenement, breedtesportevenement of een evenement...

  -
 2. 01 Dec
  Subsidies

  Subsidie archeologie en erfgoed

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein erfgoed, het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie. Het te...

  -
 3. 01 Dec
  Subsidies

  Subsidie LHBTI-emancipatie

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten, en de vergroting van de...

  -
 4. 01 Dec
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten

  Beurzen voor een studie op graduate niveau, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten. Subsidies staan ​​open voor alle academische onderzoeksgebieden, maar moeten relevant zijn voor de...

  -
 5. 01 Dec
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

  -
 6. 01 Dec
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor studie of onderzoek aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada

  Jaarlijks wordt een geschikte en begaafde Leidse student door het fonds in staat gesteld om zijn of haar studie voort te zetten of wetenschappelijk onderzoek te doen aan de Queen’s University in...

  -
 7. 01 Dec
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak die een breed publiek aanspreken. Er moet een grote kans zijn dat het project binnen zes maanden...

  -