Subsidies en fondsen voor Archief

 • Subsidies

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs

  Deze subsidieregeling is bedoeld om samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en organisaties in de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs in de provincie Noord-Holland te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele organisaties voor verbeteren werkgelegenheid

  Subsidie voor cultuur- of erfgoedorganisaties voor projecten die de werkgelegenheid in de culturele sector versterken. Hierbij kan het gaan om projecten op het gebied van bijvoorbeeld het vergroten of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Subsidie gericht op het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

  Subsidie voor de conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn door...

 • Subsidies

  Subsidie verduurzaming culturele instellingen en gebouwen

  Subsidie voor culturele instellingen voor activiteiten gericht op verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden. De subsidie per ontvanger bedraagt minimaal € 5.000 en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek, in het bijzonder op het terrein van de ontwikkeling van de informatica en de bijbehorende apparatuur...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie behoud en beschikbaarstelling documentair erfgoed

  Het fonds richt zich op behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen met het doel om de...

 • Subsidies

  Subsidie conserveringsprojecten archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen

  Financiering van conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Daarnaast financiert het programma onderzoek op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen

  Subsidie voor ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen. Er is subsidie beschikbaar voor o.a. tentoonstellingen, festivals, ontsluiting en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie historisch geschriften

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het restaureren en/of conserveren, raadplegen en/of archiveren van historisch waardevolle geschriften. De subsidie bedraagt over het algemeen...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur

  Verstrekt financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg, natuur, wetenschap en buurtcultuur. In het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis, typografie en Friese cultuur

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis en typografie en van projecten op het gebied van de Friese cultuur. Subsidiebedragen liggen doorgaans tussen ca...