Subsidies en fondsen voor Auditief gehandicapten

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten geestelijke gezondheidszorg in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van unieke, sociaal vernieuwende, kleinschalige initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg, met name in hun opstartfase. De gesubsidieerde projecten zijn breed. Van een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten voor mensen met een handicap

  Internationale subsidie voor projecten die gericht zijn op mensen met een handicap. De subsidie is klein, namelijk $ 1.000, maar daar staat tegenover dat de subsidie elke maand wordt toegekend en er...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en ouderenzorg

  Subsidie voor organisaties en projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Hierbij kan het o.a. gaan om...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand, en wetenschappelijk onderzoek

  Het financieel ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd en het stimuleren van wetenschappelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie onderwijs en zorg voor doven in ontwikkelingslanden en Nederland

  Financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie zorg en welzijnswerk regio Groningen

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van met name zorg en welzijnswerk in de regio Noord Nederland, zoals voor buurtwerk, minderbedeelden, mensen met een handicap of nabuurschap. Er...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor stichting, vereniging, universiteit of hogeschool, gericht op mensen met een handicap

  Subsidie voor projecten gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige handicap, het sterker maken van hun familie en vergroten van hun...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie zorg en welzijn, regio Heerlen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van welzijn in Heerlen en Parkstad. Je kunt de subsidie online aanvragen. Toepassing Het fonds verstrekt subsidie aan projecten die het welzijn...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking en ondersteuning van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor charitatieve of het algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van in Oost-Nederland en/of Nedersaksen gevestigde charitatieve of het algemeen nut beogende instellingen. Ook particulieren komen voor steun in aanmerking, zover zij lijden...

 • Subsidies

  Subsidie voor individuele oudere hulpbehoevende doven in Nederland en jongere dove personen

  Ondersteunen van individuele oudere hulpbehoevende doven, jonge dove personen, meestal met meerdere beperkingen en verenigingen die zich richten op doven. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier...