Subsidies en fondsen voor Autisme

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking

  Financiële ondersteuning voor initiatieven die zich inzetten om het leven van mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking te verbeteren en die gericht zijn op alle aspecten van studie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten geestelijke gezondheidszorg in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van unieke, sociaal vernieuwende, kleinschalige initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg, met name in hun opstartfase. De gesubsidieerde projecten zijn breed. Van een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, w.o. mantelzorg en vrijwilligerswerk

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bijzondere aandacht is er voor projecten op het gebied van mantelzorg , vrijwilligerswerk en projecten die bijdragen aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en ouderenzorg

  Subsidie voor organisaties en projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Hierbij kan het o.a. gaan om...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijke projecten en voor (meer)jarig onderzoek

  Subsidie voor organisaties en projecten op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheid, sport en sociaal welzijn

  Particuliere, internationale filantropische organisatie die subsidies verleent aan non-profit organisaties op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, onderzoek, gezondheid en sport, en sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor (geestelijke) gezondheidszorg en armoedebestrijding

  Financieel ondersteunen van instellingen en/of andersoortige initiatieven op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg en armoedebestrijding, zowel in Nederland als daarbuiten. Het kan daarbij o...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van autisme

  Subsidie voor projecten op het gebied van autisme. Er is € 90.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie in principe het hele jaar door online aanvragen. Toepassing Financieel ondersteunen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten, activiteiten en onderzoek op het gebied van autisme

  Financiële ondersteuning voor projecten, activiteiten en onderzoek op het gebied van autisme. Dit alles moet ervoor zorgen dat mensen met autisme kunnen participeren in alle levensfases en op alle...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. In principe ligt het aandachtsgebied binnen de Zaanstreek. Per jaar is er ca. € 60.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties op het gebied van inclusieve arbeidsmarkt en planeet

  Ondersteuning van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de maatschappij door het creëren van kansen voor (jonge) mensen, in het bijzonder mensen met autisme. Het fonds richt zich...

 • Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt

  Het financieren van organisaties en projecten die zich richten op betaalde werkgelegenheid voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het versterken van de arbeidsmarktpositie van deze...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en behandeling van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen

  Financiële ondersteuning van personen of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en behandeling van lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Je kunt hierbij denken aan...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek geneeskunde en relatie tussen geneeskunde en cultuur

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de relatie tussen geneeskunst en cultuur in brede zin. Daarnaast verleent het fonds beurzen en stipendia aan getalenteerde afgestudeerden...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Vanuit het fonds kunnen projecten worden...