Subsidies en fondsen voor Banen

  • Subsidies,
    Fondsen

    Innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt

    Het lab is opgezet om innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een...

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

    Subsidies voor maatschappelijke projecten gericht op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op werk boven uitkering, arbeidsparticipatie...

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor ondernemers bij creëren werkgelegenheid

    Subsidie voor werkgevers in Midden-Brabant met innovatieve ideeën om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder opleiding...

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, met name op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur, duurzaamheid. Een gift varieert tussen de € 500 en € 1000 euro. Aanvragen kunnen per...

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede. De voorkeur gaat naar projecten in de regio Haarlem en omstreken. De subsidie...

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor ontwikkeling van innovatieve producten en diensten regio Zeeland

    Subsidie voor initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland. De subsidie bedraagt...

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie projecten Mens, Werk en Economie

    Dit fonds, genoemd naar Randstad oprichter Goldschmeding, verstrekt financiële ondersteuning voor projecten die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en...

  • Subsidies

    Subsidie voor werkgelegenheidsprojecten en voedselhulp

    Belangrijkste Europese fonds om de werkgelegenheid te ondersteunen. In Nederland is gekozen voor drie speerpunten: kwetsbare werkenden en werkzoekenden, sociale innovatie en voedselhulp. Voor de...