Subsidies en fondsen voor Bedreigde dieren

  1. Subsidies

    Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren

    Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren. Hiervan profiteren over het algemeen meerdere plant- of diersoorten. De subsidie kan worden aangevraagd door iedereen die hiervoor een activiteit wil ondernemen in de bebouwde kom van steden en dorpen binnen het werkgebied van de verstrekker. De subsidie bedraagt 75% van de...