Subsidies en fondsen voor Bedreigde dieren

 1. Subsidies

  Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten en het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor veldonderzoek...

 2. Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven bedreigd worden. Tien procent van de subsidie kan gebruikt worden voor communicatie en draagvlakvergroting, gericht op draagvlakvergroting en bevordering van de betrokkenheid. De subsidie bedraagt...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie behoud wilde dieren

  Internationale startsubsidie voor projecten gericht op het behoud van wilde dieren. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die fundamentele maar vitale informatie genereren over de wilde dieren. daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die wetenschapscommunicatieprojecten vergemakkelijken en aanmoedigen die tot doel hebben conflicten tussen mens en dier te verminderen. Omdat...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bestrijding dieren- en plantsoorten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties. Onder invasieve exoten verstaan we dieren en planten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan...

 5. Subsidies

  Subsidie grondeigenaren voor bestrijding en beheersing van invasieve exotische dier- en plantsoorten

  Subsidie gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties en het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die oorspronkelijk niet voortkomen in de Nederlandse natuur een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland...