Subsidies en fondsen voor Bedreigde dieren

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor onderzoek naar de gezondheid van zeezoogdieren door veranderend klimaat

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die inzage geven in de wijze waarop milieufactoren de gezondheid van de zeezoogdierenpopulatie beïnvloeden. Projecten die gebruik maken van langetermijngegevens of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor non-profit instellingen, o.a. gericht op dieren, medische hulp, mensen in nood en projecten gericht op vluchtelingen

  Financieel ondersteunen van non-profit instellingen en projecten. Daarnaast kan het fonds donaties verstrekken aan natuurlijke personen die financiële hulp nodig hebben. Het fonds ondersteunt met name...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het welzijn van mensen en dieren in binnen- en buitenland

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van dieren in Nederland en internationaal, zoals het redden van dieren en dierenopvang. Daarnaast richt het fonds zich op het financieel...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. gehandicapten, diabetes, natuurbehoud en opvang van dieren

  Financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van blinden, doven doofblinden lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten of ander ziektebeelden waardoor normaal functioneren niet mogelijk is zonder...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming wildlife leef- en natuurgebieden in Afrika

  Subsidie voor projecten gericht op de bescherming van wildlife leef- en natuurgebieden in Afrika en alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden. Per jaar is er ca. € 125.247 subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie instandhouding bedreigde diersoorten

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuurbescherming en het behoud van dieren verspreid over de hele wereld. Naast fondsen en materialen stelt het fonds ook kennis en expertise...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zieke, zwervende en onverzorgde dieren

  Subsidie voor organisaties en projecten die hulp verlenen aan zieke, zwervende en onverzorgde dieren. De subsidie bedraagt over het algemeen tot ca. € 5.000. Je kunt de subsidie het hele jaar door...

 • Subsidies

  Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming beren

  Financiële ondersteuning van projecten in het buitenland om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. De ondersteuning richt zich met name op internationale projecten die zich...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor bescherming wilde dieren en habitats

  Subsidie voor beschermingsprogramma's wereldwijd die bedreigde wilde dieren en habitats wereldwijd beschermen. Hierbij kan het gaan om veldstudies en andere projecten die blijk geven van een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheid, dierenwelzijn en natuurbehoud

  Financiële ondersteuning van personen, organisaties en projecten op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en natuurbehoud. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen. Toepassing Het bevorderen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie dierenbescherming, welzijn dieren en onderzoek dierenproeven

  Financiële ondersteuning van mensen en instellingen die zich inzetten voor bescherming van dieren, stimuleren van onderzoek om dierenproeven te vervangen voor andere methoden en ondersteunen van...

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven...