Subsidies en fondsen voor Beurs studieboeken

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen voor mensen die niet in aanmerking komen voor studiebeurs DUO

  Studiebeurzen voor mensen die niet in aanmerking komen voor studiesteun van de overheid en dit zelf niet kunnen betalen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen, die door moeilijke omstandigheden...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten

  Fonds ter bevordering van de studie aan de universiteit. Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband. Ook...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor theologische lectuur en het maken van een studiereis

  Verlenen van financiële steun aan studenten die de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan en zich voorbereiden op het ambt van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er kan subsidie worden...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten

  Boekentoelagen voor studenten Theologie en financiële steun voor predikanten die nascholing of een buitenlandse studie of een dissertatie willen volgen. Ook is er een tegemoetkoming in de de kosten...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Boekenbeurzen voor studenten theologie

  Bevorderen van de studie theologie door het jaarlijks verstrekken van drie boekenbeurzen. De individuele beurs bedraagt ongeveer € 200 euro. Je kunt de beurs schriftelijk aanvragen. Toepassing Het...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Financiële ondersteuning voor studenten en medewerkers Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap te Groningen

  Financiële ondersteuning voor studenten en medewerkers van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het fonds biedt ondersteuning bij de aanschaf van...