Subsidies en fondsen voor Patienten

 1. Subsidies

  Subsidie effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen

  Subsidie voor projecten die zowel betrekking kunnen hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een projectidee kan worden ingediend door Nederlandse onderzoeksorganisatie of een zorginstelling, waarbij het uitgangspunt is dat optimaal gebruik van geneesmiddelen de kwaliteit van zorg voor patiënten...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek prostaatkanker

  Financieel ondersteunen van onderzoeken die in potentie bijdragen aan de verbetering van zorg aan patiënten met prostaatkanker. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, minimaal drie weken voor de deadline....

 3. Subsidies

  Subsidie instellingen geboortezorg

  Subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen, die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker. Per  samenwerkingsverband van verloskundigen of integrale geboortezorg organisaties is maximaal €88.200 beschikbaar. Op...

 4. Subsidies, Fondsen

  Sponsoring van organisaties en projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving

  Financiële ondersteuning van goede doelen en initiatieven die een duidelijke bijdrage leveren aan de samenleving....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de ziekte kanker, gelijkheid van welvaart en de ontwikkeling van kinderen van 0-10 jaar

  Het verlenen van financiële steun aan goede doelen met een ANBI status. Projecten en organisaties die zicht richten op het waardig dragen van de ziekte kanker, gelijkheid van welvaart en de ontwikkeling van kinderen van 0-10 jaar genieten de voorkeur....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor terminaal zieken en hun naasten

  Incidentele financiële, organisatorische, en immateriële steun aan terminaal zieken en hun naasten....

 7. Subsidie voor organisaties, projecten en evenementen gericht op mensen met hersenletsel

  Financiële ondersteuning van organisaties, projecten en evenementen gericht op mensen met hersenletsel. Projecten moeten gericht zijn op meerdere patiënten en altijd gericht zijn op directe hulp aan de patiënten en hun omgeving. Voorkeur gaat uit naar activiteiten gericht op sport- en bewegen of een actieve dagbesteding....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg

  Het financieel ondersteunen van (innovatieve) projecten gericht op het bevorderen van de gezondheidszorg, voor zover die zorg valt buiten de reguliere financiering en ten goede kan komen aan een breed patiëntenbestand....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten en activiteiten

  Subsidie voor kleinschalige onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD en activiteiten van, voor en door patiënten met astma of COPD....

 10. Subsidies, Fondsen

  Nierpatientenorganisaties, Subsidie

  Financiering van nierpatiëntenorganisatie, zowel nationaal als lokaal. In principe kan elke nierpatiëntenorganisatie subsidie aanvragen, mits die voldoet aan bepaalde voorwaarden....

 11. Subsidies, Fondsen

  Fonds Psychische Gezondheid

  Financiering van projecten die bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg. Deze projecten hebben als doelgroep mensen met psychische problemen en hun omgeving....