Subsidies en fondsen voor Ondernemen en investeren

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor weeskinderen, scholen en hospitalen in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de directe zorg voor minderjarige kinderen in ontwikkelingslanden, aangezien deze kinderen op termijn geen menswaardig bestaan kunnen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op onderwijs, zorg, sport of sociaal ondernemen

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten ondersteunen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en sociaal ondernemen. De projecten moeten als een van de doelstellingen hebben een meer...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op dierenwelzijn

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten van stichtingen en particulieren, gericht op dierenwelzijn. Je kunt de subsidie schrijftelijk aanvragen. Toepassing Het fonds richt zich op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie starten bedrijf door zwarte vrouwen

  Zwarte ondernemers, en zeker zwarte vrouwen hebben beperkte toegang tot de kapitaalmarkt wanneer ze een eigen bedrijf willen starten. of willen groeien. Om je een voorbeeld te geven: zwarte...

 • Subsidies

  Subsidie voor MKB haalbaarheidsprojecten

  Deze subsidieregeling ondersteunt MKB-ondernemingen in de provincie Noord-Holland bij het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technologieën, producten...

 • Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten in Zeeland

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de regio's Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Het fonds ondersteunt thema's...

 • Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Private equity en Venture Capital

  Financieren van investeringen van Nederlandse bedrijven in opkomende markten

  FMO financiert commercieel levensvatbare bedrijven en projecten in sleutelsectoren voor ontwikkeling. Zij bieden financiering in de vorm van leningen, participaties en garanties om duurzame groei te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die achtergestelde gemeenschappen toegang geven tot kwalitatief goede zorg

  Financiële ondersteuning van projecten die kansarme en achtergestelde gemeenschappen over de hele wereld toegang geven tot kwalitatief goede zorg. Het fonds stelt hierbij naast subsidies en leningen...

 • Subsidies

  Subsidie voor circulaire ketensamenwerking in Noord-Holland

  Deze regeling verstrekt subsidie aan in Noord-Holland gevestigde ondernemingen die een circulair ketensamenwerkingsverband willen vormen met als doel het starten van een circulair ketenproject gericht...

 • Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering opwekken duurzame energie en energiebesparing

  Revolverend fonds bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg. Voorbeelden...

 • Sponsoring

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan o.a. water, milieu, oceaan, strand en kunst

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan water. Projecten kunnen liggen op het gebied van wetenschap, techniek, kunst, sport of ontwikkelingswerk. Andere kernwaarden die de sponsor graag wil uitdragen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisatoren festivals voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van festivals die gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 15-35 jaar. Als organisator hoef je niet gevestigd te zijn in de plaats waar het festival georganiseerd moet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van klimaat, lokale gemeenschap, vrouwen en meisjes en gezondheidszorg en medisch onderzoek

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten die bijdragen aan een groenere, gezondere en gelukkiger samenleving waarin mensen in harmonie met elkaar en hun omgeving leven. Het fonds richt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor innovatie en vernieuwing binnen de lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de innovatie en vernieuwing van de lokale journalistiek. De subsidie kan worden aangevraagd door lokale journalistieke media, zoals huis-aan-huisbladen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie rondom kennis, innovatie en ondernemerschap in de regio Twente en voor privé personen die in de knel zitten

  Subsidie voor initiatieven rondom kennis, innovatie en ondernemerschap in de regio Twente. Daarnaast ondersteunt het fonds individuen die door de regelgeving of uitvoering in de hulpverlening in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor individuele regisseurs voor ontwikkeling wil of televisieprogramma

  Subsidie voor individuele regisseurs voor de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de voorfase, waarin nog geen...

 • Financiering en kredieten,
  Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering van sociale ondernemingen die innovatieve oplossingen bieden voor een urgente maatschappelijk uitdaging

  Financiering van sociale ondernemingen die innovatieve oplossingen bieden voor een urgente maatschappelijk uitdaging. Het werkgebied van het fonds is Europa, met de focus op Benelux en UK. De...

 • Financiering en kredieten,
  Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering van sociale ondernemingen die kansengelijkheid in de samenleving bevorderen

  Het verstrekkende fonds streeft naar een inclusieve maatschappij waar iedereen naar eigen talent en vermogen mee kan doen ongeacht herkomst, beperking, gender, geaardheid, huidskleur, leeftijd of...

 • Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering zorginnovaties

  Financiering van sociale ondernemingen die door middel van zorginnovaties bijdragen aan de levenskwaliteit van chronisch zorgbehoevenden (zoals mensen met een beperking, langdurige zieken en ouderen)...

 • Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

  Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, waar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele organisaties en andere cultuurmakers

  Subsidie voor culturele projecten die die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat en de ambities en doelstellingen uit het cultuurplan, zoals opgesteld door de subsidieverstrekker. Het...

 • Fondsen,
  Financiering en kredieten,
  Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering gezonde voeding en duurzame energietransitie

  Financiering van schaalbare bedrijven met een bewezen product, dienst of oplossing op het gebied van gezonde voeding en een duurzame energietransitie. Het fonds investeert in de hele voedingsketen...

 • Subsidies,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Private equity en Venture Capital

  Garanties, cofinanciering en leningen voor ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten

  Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in deze landen. Helaas is het vaak lastig de...

 • Subsidies

  Subsidie toerisme

  Projectsubsidie voor organisaties en projecten met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan zaken als vaker en verder fietsen, duurzame mobiliteit, sport, recreatie en water- en groenbeleving...