Nieuwe subsidie voor muziek gerelateerde activiteiten in zorginstellingen

Een waardevolle nieuwe subsidiemogelijkheid voor (thuis-)zorginstellingen en andere rechtspersonen die actief zijn op het terrein van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie. Je kunt vanaf nu namelijk bij een nieuw fonds subsidie aanvragen voor muziek gerelateerde activiteiten voor mensen met dementie en/of andere symptomen van niet-aangeboren hersenletsel. Je kunt de subsidie online aanvragen.

De helende werking van muziek

Het is de ervaring van velen dat muziek een heilzame werking kan hebben en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Zowel bij vreugde als bij verdriet kan muziek een steunende factor zijn.

Muzikale psychosociale en therapeutische interventies dragen bij aan emotioneel en sociaal welbevinden. Muziek heeft volgens onderzoek ook effect op het menselijke brein: het luisteren naar dierbare muziek activeert steeds dezelfde delen van de hersenen, met name het werkgeheugen en de aandacht.

Bewegen bij actieve muziekbeleving stimuleert de hersenen en houdt deze bovendien gezonder. Zo kan vertrouwde muziek het geheugen steunen en sociale vaardigheden verbeteren. Ieder mens is uniek, zo ook ieders voorkeur voor bepaalde muziek: een breed scala van zowel klassieke als hedendaagse muziek dient dan ook bereikbaar te zijn. 

Mensen met dementie en/of andere symptomen van niet-aangeboren hersenletsel

Juist omdat muziek helende kwaliteiten heeft, kunnen muziek gerelateerde activiteiten een goede uitwerking hebben op mensen met dementie en/of andere symptomen van niet-aangeboren hersenletsel.

Helaas blijkt in de praktijk dat veel (thuis)zorginstellingen lang niet altijd budget hebben voor muziek gerelateerde activiteiten voor haar patiënten en/of cliënten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld live muziekuitvoering, het inhuren van een koordirigent, de aanschaf van een instrument, het vervaardigen van liedboekjes, opleiding medewerkers voor muzikaal omgaan met bewoners, etc.

Een nieuw fonds stelt daarom aanvullende financiële middelen beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet-aangeboren hersenletsel. 

(Thuis)zorginstellingen en vergelijkbare rechtspersonen

De subsidie kan worden aangevraagd door (thuis-)zorginstellingen en andere rechtspersonen die actief zijn op het terrein van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie en een vergelijkbare doelstelling hanteren. 

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • De aanvraag of het project dient betrekking te hebben op muziek in relatie tot kwetsbare medemens met een psycho-geriatrische aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel
 • De aanvrager dient een (thuis-)zorginstellingen te zijn
 • Ook andere instellingen kunnen deze subsidie aanvragen, mits men actief is op het gebied van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie en een vergelijkbare doelstelling heeft
 • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

Natuurlijk hebben we nog meer actuele subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van met name gezondheid en internationale hulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gezondheid en internationale hulp. Daarnaast is erin iets mindere mate financiële ondersteuning mogelijk voor...

 • Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs en coördinatie op het gebied van gezondheidszorg

  Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, postgraduate onderwijs of coördinatie op het gebied van gezondheidszorg. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit...

 • Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

  Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten...

 • Subsidie jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op jongeren die zonder die steun beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zonder steun onvoldoende kans hebben zich...

 • Toon meer resultaten