Nieuwe subsidiekansen voor internationale hulporganisaties

Vredesopbouw

In een wereld die steeds meer verweven raakt met complexe internationale vraagstukken opent een recent geopend subsidieprogramma deuren voor organisaties die zich inzetten voor veiligheid en vredesopbouw. Het programma is meer dan een subsidiekans; het is een uitnodiging aan internationaal opererende hulporganisaties om deel uit te maken van een grotere beweging richting vrede en veiligheid. Met de juiste aanpak en een sterk projectvoorstel kunnen organisaties een significante bijdrage leveren aan dit nobele doel.  

Een nieuwe horizon voor vrede en veiligheid

Het subsidieprogramma is een ambitieus initiatief dat zich richt op twee kernthema's: veiligheid voor mensen en gemeenschappen, en vredesopbouw en conflictbemiddeling.

Met een budget van maar liefst 200 miljoen euro over een periode van acht jaar, is het een niet te missen kans voor organisaties die internationaal een verschil willen maken.

Wie komt in aanmerking?

Internationaal opererende maatschappelijke organisaties met een visie voor een veiligere en vreedzamere wereld kunnen hun slag slaan.

Het programma staat open voor aanvragen die zich richten op één van de twee beleidsthema’s, met een duidelijke focus op empirisch onderbouwde beleidsbeïnvloeding en adaptieve, lokaal geleide programmering.

Dit betekent dat organisaties die een geïntegreerde aanpak hanteren en bereid zijn om te leren en zich aan te passen, de beste kansen hebben om gefinancierd te worden.

De kracht van samenwerking

Wat dit programma onderscheidt, is de nadruk op samenwerking en kennisdeling.

Geselecteerde organisaties worden aangemoedigd om deel te nemen aan leerevenementen en om samen met de subsidieverstrekker en andere organisaties te werken aan gemeenschappelijke leerdoelen.

Dit bevordert niet alleen de impact van individuele projecten, maar versterkt ook het collectieve vermogen om wereldwijde uitdagingen aan te gaan.

Subsidie

Het totale subsidieplafond voor het tijdvak is vastgesteld op € 200 miljoen.

Meer informatie

Wanneer je deze subsidie wilt aanvragen is enige spoed geboden, want je kunt de subsidie tot uiterlijk 21 december 2023, 11:59 uur a.m. CET aanvragen.

Je kunt hier meer informatie vinden, of de subsidie aanvragen.

 

Gerelateerde fondsen en subsidies