Subsidie onderwijs voor zaken buiten de begroting om

Leerkrachten en schoolbesturen kennen de frustratie: hoe financieren we zaken die buiten de begroting vallen? In de regio Rotterdam is er een fonds dat zich specifiek richt op het verstrekken van subsidie voor investeringsuitgaven in het onderwijs, maar ook buiten Rotterdam zijn er subsidiemogelijkheden.

Over het fonds

Het fonds richt zich op het ondersteunen en/of bevorderen van het onderwijs, in het bijzonder van het (voorbereidend) beroepsonderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. 

Bij voorkeur gaat het om uitgaven die niet vanuit de begroting gedekt kunnen worden.

Voorwaarden

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, de meest belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

  • Aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk (stichting, vereniging of onderwijsinstelling)
  • Bij voorkeur investeringsuitgaven, die wenselijk of noodzakelijk zijn en die niet op een andere manier kunnen of behoren te worden gefinancierd.
  • Geen aanvragen voor uitgaven die binnen de reguliere begroting gedekt horen te zijn

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000,-.

Alleen voor regio Rotterdam, maar...

De onderstaande subsidie voor het onderwijs is helaas alleen voor de regio Rotterdam.

Gelukkig zijn er meer dan 400 andere subsidies en fondsen voor het onderwijs ;-)

Meer informatie

Ga naar deze subsidie.