Subsidie voor verbeteren kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren

Onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 1 april subsidie aanvragen voor projecten die de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Je project moet zich richten op de regio Amersfoort en de subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro.

Stimuleren nieuwe samenwerkingsinitiatieven

Het fonds is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren, gericht op onderstaande speerpunten.

 • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo
 • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
 • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
 • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Voorwaarden

We hebben een aantal relevant voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste één onderwijsinstelling (niet primair onderwijs) en tenminste één bedrijf, afkomstig uit regio Amersfoort.
 • De activiteiten zijn gericht op één of meer van de bovenstaande speerpunten
 • De activiteiten vinden plaats binnen de regio Amersfoort en starten in 2019
 • De activiteiten hebben een looptijd van één of twee schooljaren
 • Bij projecten van één schooljaar lopen de activiteiten uiterlijk door tot en met juni 2020, bij projecten van twee schooljaren uiterlijk tot en met juni 2021
 • Een mee te sturen activiteitenplan beschrijft helder en compleet hoe, wanneer, met welke partners, welke activiteiten en welke middelen wordt bijgedragen aan een of meer speerpunten.

Subsidie

Voor 2019 is het beschikbare budget(plafond) €200.000,-.
De subsidie bedraagt maximaal €30.000,- bij projecten van één schooljaar en maximaal €40.000,- bij projecten van twee schooljaren.

Aanvragen

Enige haast is geboden, je kunt de subsidie uiterlijk tot 1 april a.s. aanvragen.

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van werkgelegenheid

Er zijn nog veel meer subsidies en fondsen op het gebied van arbeid en werkgelegenheid. Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van "mens en werk", gericht op de verbetering van de positie van werkenden en werkzoekenden met een afstand tot de (reguliere)...

 • Subsidie voor goede doelen in regio Kampen

  Jaarlijkse financiële ondersteuning van één hoofdproject en/of meerdere deel- en kleine projecten. Voorkeur voor regionale projecten in de regio Kampen....

 • Subsidie voor educatieve of beroepsopleidingen van kansarme jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die jongeren de mogelijkheid bieden om vaardigheden te verwerven voor het hoger onderwijs of de opleiding voor werk....

 • Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij...

 • Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

  Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor...

 • Toon meer resultaten