Subsidie voor verbeteren kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren

Onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 1 april subsidie aanvragen voor projecten die de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Je project moet zich richten op de regio Amersfoort en de subsidie bedraagt maximaal 40.000 euro.

Stimuleren nieuwe samenwerkingsinitiatieven

Het fonds is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren, gericht op onderstaande speerpunten.

 • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo
 • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
 • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
 • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Voorwaarden

We hebben een aantal relevant voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste één onderwijsinstelling (niet primair onderwijs) en tenminste één bedrijf, afkomstig uit regio Amersfoort.
 • De activiteiten zijn gericht op één of meer van de bovenstaande speerpunten
 • De activiteiten vinden plaats binnen de regio Amersfoort en starten in 2019
 • De activiteiten hebben een looptijd van één of twee schooljaren
 • Bij projecten van één schooljaar lopen de activiteiten uiterlijk door tot en met juni 2020, bij projecten van twee schooljaren uiterlijk tot en met juni 2021
 • Een mee te sturen activiteitenplan beschrijft helder en compleet hoe, wanneer, met welke partners, welke activiteiten en welke middelen wordt bijgedragen aan een of meer speerpunten.

Subsidie

Voor 2019 is het beschikbare budget(plafond) €200.000,-.
De subsidie bedraagt maximaal €30.000,- bij projecten van één schooljaar en maximaal €40.000,- bij projecten van twee schooljaren.

Aanvragen

Enige haast is geboden, je kunt de subsidie uiterlijk tot 1 april a.s. aanvragen.

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van werkgelegenheid

Er zijn nog veel meer subsidies en fondsen op het gebied van arbeid en werkgelegenheid. Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie, met gebruikmaking van de sociocratische kringorganisatie methode....

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking...

 • Subsidie voor initiatieven gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving, w.o. arbeidsparticipatie en voedselzekerheid

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland focust het fonds...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt of een betere samenleving

  Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een...

 • Toon meer resultaten