Tot 3 juli subsidie aanvragen voor versterken culturele betrekkingen Nederland en Rusland

Je kunt nog tot 3 juli subsidie aanvragen voor projecten gericht op de verbetering van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Interessant is dat je bijvoorbeeld ook subsidie kunt aanvragen voor films en documentaires die die begrip en kennis van elkaars culturen vergroot. 

Verbetering van de culturele banden met Rusland en tot meer wederzijds begrip

Je aanvraag moet zich richten op het verbeteren van de culturele banden met Rusland en tot meer wederzijds begrip.

Het fonds verstrekt onder deze doelstelling financiële steun aan culturele projecten op het gebied van muziek, fotografie en beeldend kunst, cultureel erfgoed, film, dans & toneel, wetenschap, publicaties & literatuur en overige. Onderstaand geven we je een korte toelichting.

Muziek
De projecten met betrekking tot de muziek kunnen variëren van concerten, tournees, producties tot uitwisselingen en masterclasses. Projecten die volgens het bestuur van het verstrekkende fonds vallen onder ‘reguliere programmering’ of weinig toevoegen aan uitwisseling en kennisvergroting, worden overigens zelden gehonoreerd.

Fotografie en beeldende kunst
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om projectaanvragen van musea voor projecten die plaatsvinden in Rusland en Nederland.

Cultureel erfgoed
Hierbij gaat het om restauratieprojecten op het gebied van beeldende kunst. 

Film
Het fonds steunt films en documentaires, met een voorkeur voor hedendaagse projecten die begrip en kennis van elkaars culturen vergroot. 

Dans en toneel
Het fonds steunt op het gebied van dans en toneel projecten die daadwerkelijk leiden tot uitwisseling. De opvoering van ‘staand’ repertoire wordt in beginsel niet gehonoreerd. 

Wetenschap
Het fonds steunt bij uitzondering wetenschappelijke projecten die betrekking hebben op de ontsluiting van Nederlands-Russisch erfgoed.

Publicaties en literatuur
Er zijn vele publicaties gesteund door het fonds in de vorm van vertalingen, autobiografieën en speciale uitgaven van tijdschriften.

Voorwaarden

 • Projecten moeten bijdragen aan de uitwisseling tussen Nederland en Rusland op het gebied van beeldende kunsten, podiumkunsten, litteratuur of in bijzondere gevallen de wetenschappen
 • Bij voorkeur dragen ook andere instellingen of individuen bij aan het project.
 • Aspecten als uitstraling, vernieuwing, voorbeeldfunctie, educatie, en dergelijke zijn belangrijk.
 • Projecten in Rusland of van Russische kunstenaars de voorkeur. 

Restricties

 • Alleen professionele projecten komen in aanmerking.
 • Geen structurele subsidies

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier schriftelijk aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Uiteraard zijn er veel meer subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Hieronder een overzicht.

 • Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor verhalen, storytelling en impact campagnes over klimaat en biodiversiteit

  Subsidie voor aansprekende alle vormen van media, van storytelling- tot impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst brengen. In deze...

 • Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge...

 • Subsidie voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten

  Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen en overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele...

 • Subsidie voor lokale initiatieven in Veenendaal

  Subsidie voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid en de leefbaarheid van inwoners van Veenendaal. Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Toon meer resultaten