Tot 3 juli subsidie aanvragen voor versterken culturele betrekkingen Nederland en Rusland

Je kunt nog tot 3 juli subsidie aanvragen voor projecten gericht op de verbetering van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Interessant is dat je bijvoorbeeld ook subsidie kunt aanvragen voor films en documentaires die die begrip en kennis van elkaars culturen vergroot. 

Verbetering van de culturele banden met Rusland en tot meer wederzijds begrip

Je aanvraag moet zich richten op het verbeteren van de culturele banden met Rusland en tot meer wederzijds begrip.

Het fonds verstrekt onder deze doelstelling financiële steun aan culturele projecten op het gebied van muziek, fotografie en beeldend kunst, cultureel erfgoed, film, dans & toneel, wetenschap, publicaties & literatuur en overige. Onderstaand geven we je een korte toelichting.

Muziek
De projecten met betrekking tot de muziek kunnen variëren van concerten, tournees, producties tot uitwisselingen en masterclasses. Projecten die volgens het bestuur van het verstrekkende fonds vallen onder ‘reguliere programmering’ of weinig toevoegen aan uitwisseling en kennisvergroting, worden overigens zelden gehonoreerd.

Fotografie en beeldende kunst
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om projectaanvragen van musea voor projecten die plaatsvinden in Rusland en Nederland.

Cultureel erfgoed
Hierbij gaat het om restauratieprojecten op het gebied van beeldende kunst. 

Film
Het fonds steunt films en documentaires, met een voorkeur voor hedendaagse projecten die begrip en kennis van elkaars culturen vergroot. 

Dans en toneel
Het fonds steunt op het gebied van dans en toneel projecten die daadwerkelijk leiden tot uitwisseling. De opvoering van ‘staand’ repertoire wordt in beginsel niet gehonoreerd. 

Wetenschap
Het fonds steunt bij uitzondering wetenschappelijke projecten die betrekking hebben op de ontsluiting van Nederlands-Russisch erfgoed.

Publicaties en literatuur
Er zijn vele publicaties gesteund door het fonds in de vorm van vertalingen, autobiografieën en speciale uitgaven van tijdschriften.

Voorwaarden

 • Projecten moeten bijdragen aan de uitwisseling tussen Nederland en Rusland op het gebied van beeldende kunsten, podiumkunsten, litteratuur of in bijzondere gevallen de wetenschappen
 • Bij voorkeur dragen ook andere instellingen of individuen bij aan het project.
 • Aspecten als uitstraling, vernieuwing, voorbeeldfunctie, educatie, en dergelijke zijn belangrijk.
 • Projecten in Rusland of van Russische kunstenaars de voorkeur. 

Restricties

 • Alleen professionele projecten komen in aanmerking.
 • Geen structurele subsidies

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier schriftelijk aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Uiteraard zijn er veel meer subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Hieronder een overzicht.

 • Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken....

 • Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps-...

 • Subsidie voor organisaties en stichtingen uit Tilburg op het gebied van natuur, welzijn voor dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, welzijn van dieren, creatieve ontwikkeling van jongeren, duurzame en biologische landbouw en het natuurbehoud en het vergroten...

 • Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

  Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Toon meer resultaten