World Ocean Day: subsidies en fondsen gericht op de oceaan en zeeën

Vandaag is het Word Ocean Day, gericht op het verenigen en mobiliseren van de wereld om onze blauwe planeet te beschermen en te herstellen. Een belangrijk initiatief wat ons betreft, want een gezonde oceaan is een cruciale oplossing voor de klimaatcrisis, juist door de onderlinge verbondenheid van oceaan, klimaat en biodiversiteit. In het kader van de World Ocean Day zetten we daarom een aantal (internationale) subsidies en fondsen op een rijtje die funding verstrekken voor projecten gericht op de natuurbehoud en de oceaan en zeeën. 

Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur 

Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij/zij dan zou kunnen zien te beschermen, of een gebied beschermen door ervoor te zorgen dat paden, waterwegen en/of bijbehorende informatie / educatie bezoekers ervan weerhoudt fragiele habitats te beschadigen of kwetsbare wilde dieren te verstoren. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000 per aanvraag en je kunt gedurende de aanvraagperiode van een maand online een aanvraag indienen.

Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen 

Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen. Het fonds richt zich hierbij met name op het financieel ondersteunen van projecten die het begrip en de waardering voor gezonde oceanen en waterwegen bevorderen, burgerwetenschappen en storytelling. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van activiteiten en technologieën in kustgemeenschappen en de maritieme industrie die afval verminderen, plastic vervuiling voorkomen, leiden tot verbetering van de waterkwaliteit , nieuwe circulaire oplossingen en het herstellen van het ecosysteem van de oceaan en waterwegen. De subsidies variëren van 10.000 - 100.000 dollar, met een gemiddelde omvang van 25.000 dollar. De eerste subsidies aan nieuwe organisaties zijn doorgaans kleiner van omvang. Je kunt twee keer per jaar online een aanvraag indienen.

Subsidie natuurbescherming 

Financieel ondersteunen van projecten gericht op natuurbescherming en de bescherming van de biodiversiteit van onze planeet door het actief behoud van bedreigde soorten en hun habitat en het herstel van aangetaste ecosystemen. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, waarbij de eerste stap bestaat uit het doormailen van een voorlopig concept van niet meer dan 2.000 woorden, dat doelstellingen, activiteiten, een ruwe begroting en een tijdschema omvat.

Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën 

Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën.

Fondsen gericht op het algemene nut

Naast bovenstaande fondsen kun je in bepaalde gevallen terecht bij fondsen die projecten op het gebied van het "algemeen nut" financieel ondersteunen. Wanneer je als aanvrager een niet commerciële rechtspersoon bent, zoals bijvoorbeeld een stichting, kan het zeker geen kwaad om de subsidies en fondsen te bekijken die zich richten op het ondersteunen van maatschappelijke projecten.

Subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

Daarnaast zijn voor projecten op het gebied van de oceaan en zeeën uiteraard de subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu interessant. Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en...

 • Subsidie voor charitatieve en culturele projecten in binnen en buitenland

  Financieel ondersteunen van charitatieve en culturele organisaties en projecten in binnen- en buitenland. Per jaar is er ca. € 60.283.30 beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 • Subsidie voor monumenten, cultuur, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijk onderzoek

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van monumenten, cultuur, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijk onderzoek. Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar. Je...

 • Subsidie natuurbescherming en bedreigde bomen

  Internationale subsidie op het gebied van natuurbescherming, gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten op het gebied van de instandhouding van wereldwijd bedreigde boomsoorten die op...

 • Subsidie voor projecten met een ideële doelstelling of een algemeen maatschappelijk nut, ook internationaal

  Financiële ondersteuning voor projecten met een ideële doelstelling of een algemeen maatschappelijk nut. Het fonds kent een ruime doelstelling zodat veel organisaties een subsidieaanvraag kunnen...

 • Toon meer resultaten