Prijzen

65 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Stimuleringsprijs voor een uniek en innovatief zorgproject gericht op een betere zorgkwaliteit

  Prijs, met hieraan verbonden een geldbedrag van € 15.000,-, voor een instelling, organisatie of persoon die met een uniek en innovatief zorgproject een zichtbare bijdrage levert aan de verbetering van de zorgkwaliteit. De patiënt en cliënt staan hierbij centraal....

 2. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse kunstenaars

  Prijs voor een hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. De prijs geeft de winnende kunstenaar een uniek podium in de Nederlandse kunstmarkt. Onderdeel hiervan is een expositie van het werk....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor landschapsarchitectuur

  Financiële ondersteuning van initiatieven of activiteiten van studenten landschapsarchitectuur. Daarnaast wordt een keer in de drie jaar een bijzondere verdienste op het gebied van de landschapsarchitectuur met de Bijhouwerprijs beloond. Indien haalbaar stelt het fonds bovendien financiële middelen middelen beschikbaar voor onderzoek en publicaties op het gebied van de landschapsarchitectuur....

 4. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor personen en instellingen werkzaam op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap

  Jaarlijkse prijs die wordt toegekend aan personen en instellingen werkzaam op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap. Aan de prijs is o.a. een geldbedrag van € 5.000 verbonden....

 5. Fondsen, Prijzen

  Marie Kleine-Gartman Pen

  Ondersteuning van denkers, schrijvers en journalisten die bijdragen aan een levendig en uitdagend openbaar debat over de podiumkunsten. Met de prijs wil men jong schrijftalent in Nederland en Vlaanderen stimuleren en het essayistisch schrijven over theater bevorderen. Aan de prijs is een geldbedrag van €1500 verbonden....

 6. Prijzen

  Stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. De prijs ter waarde van €10.000 wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. ...

 7. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschrift-journalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en beeld, in print en digitaal en inclusief  foto-journalistiek, grafische vormgeving en web-uitingen....

 8. Fondsen, Prijzen

  Studiebeurs en prijs medisch gebied

  Het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied door het jaarlijks beschikbaar stellen van een geld bedrag. Het jaarlijkse prijzengeld bedraagt ca. € 6.000,-....

 9. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen waarbij kleur een specifieke rol speelt

  Financiële ondersteuning van sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen waarbij kleur een specifieke rol speelt....

 10. Subsidies, Prijzen

  Researchprijzen, gericht op de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers

  Er zijn elk jaar twee researchprijzen voor Nederlandse senior-onderzoekers en twee researchprijzen voor Duitse senior-onderzoekers. Met de prijs kunnen zij vier tot twaalf maanden onderzoek doen bij een Duitse of Nederlandse onderzoeksinstelling. Nederlandse onderzoekers kunnen Duitse onderzoekers voordragen, en omgekeerd....

Pagina's