Prijzen

64 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Prijzen

  Prijs ter bevordering van de Nederlandse letterkunde

  Prijs ter bevordering van de Nederlandse letterkunde....

 2. Prijzen

  Prijs voor het beste proefschrift op botanisch gebied

  De Hugo de Vries Prijs is een jaarlijkse prijs van 5000 euro voor het beste proefschrift op botanisch gebied dat in dat jaar aan een Nederlandse universiteit verdedigd is. ...

 3. Fondsen, Prijzen

  Hendrik Chabot Prijs voor beeldende kunst

  De prijs is bestemd voor kunstenaars die wonen en/of werken in het Rijnmondgebied en wordt elke drie jaar uitgereikt....

 4. Fondsen, Prijzen

  Wetenschapsprijzen op het gebied van biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschap

  Prijzen die worden toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschap. Aan de wetenschapsprijzen is een geldbedrag van 200.000 dollar verbonden....

 5. Prijzen

  Prijs voor de beste scriptie binnen de vakgebieden geesteswetenschappen, life science, bèta- en gammawetenschappen

  Prijs voor de beste scriptie binnen de vakgebieden geesteswetenschappen, life science, bèta- en gammawetenschappen van de Universiteit Utrecht. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en wordt bij toerbeurt uitgereikt binnen bovengenoemde disciplines....

 6. Prijzen

  Prijs gericht op een ontwikkeltraject voor muzikanten die een serieuze carrière nastreven

  Prijs gericht op een ontwikkeltraject voor muzikanten die een serieuze carrière nastreven op lange termijn, in de genres Bands, Singer-songwriter en Hiphop....

 7. Prijzen

  voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening

  Tweejaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.  De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, €75.000 en eeuwige roem....

 8. Prijzen

  Prijs Beeldende kunstenaars in Friesland

  Met de prijs wil men een impuls geven aan de in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars. Daarnaast kan de publiciteit rond de prijs bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor beeldende kunst bij een breed publiek. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van € 4.000,- en een oorkonde....

 9. Fondsen, Prijzen

  Friese Anjer

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of die het cultuurfonds een stimulans wil geven met een bedrag en een speld. Prijs De prijs bestaat uit een speld en een bedrag €2.500.

 10. Fondsen, Prijzen

  Cultuurprijs kunstenaars

  Cultuurprijs die is bedoeld voor een kunstenaar die een bijzondere bijdrage levert aan het Utrechtse culturele leven....

Pagina's