Prijzen

70 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Financiële bijdrage voor een getalenteerde instrumentalist of vocalist ten behoeve van een ontwikkelingstraject

  Financiële bijdrage voor een ontwikkelingstraject gericht op artistieke, muziek-technische of andere aspecten van de beroepspraktijk. ...

 2. Prijzen

  Twaajaarlijkse prijs voor scholen

  Twaajaarlijkse prijs voor een school die erin geslaagd is op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie, met creativiteit en inventiviteit en overdraagbaar naar andere scholen. De twee landelijke winnaars ontvangen een geldbedrag van € 7.000,-....

 3. Prijzen

  Publieksprijs voor onderscheidende musea in diverse categorieën

  Jaarlijkse publieksprijs voor musea, die elk jaar wordt toegekend aan een Nederlands museum met onderscheidende presentaties of activiteiten in een wisselende categorie. Aan de prijs is een geldbedrag van € 100.000,-. beschikbaar, deels vrij besteedbaar....

 4. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor onderzoek, toegepaste kennis, voorlichting en educatie

  Prijs voor een uitmuntende prestatie in onderzoek naar, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropische regenwouden. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden....

 5. Prijzen

  Scriptieprijs cultuureducatie en cultuurparticipatie

  Prijs voor de beste scriptie over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Aan de prijs is een geldbedrag van 1.000 euro verbonden en een publicatie in een tijdschrift....

 6. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor vertalers in Nederland

  Prijs voor een vertaler die vertaalt in het Nederlands en eens in de vijf jaar voor een vertaler die uit het Nederlands vertaalt. Aan de prijs is een geldbedrag van 35.000 euro verbonden....

 7. Prijzen

  Prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek

  Jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden....

 8. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor personen of organisaties die zich bijzonder onderscheiden op het gebied van de cultuur of natuur

  Prijs van € 2.500,- voor personen of organisaties die zich bijzonder onderscheiden op het gebied van de cultuur of natuur in Flevoland....

 9. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor hoogleraren aan de TU Delft

  Betaalde reis en een betaalde sabbatical van een periode van ca. twee maanden in het buitenland, een zilveren penning en een oorkonde. Mogelijkheid om eventueel gastcolleges te geven en het inzicht in het eigen vakgebied te verbreden/verdiepen. ...

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidies, beurzen en prijzen voor cultuur, een van de grootste particuliere stimuleirngsfondsen

  Een van de grootste particuliere stimuleringsfondsen voor cultuur. Al 20 jaar lang geeft het fonds jaarlijks ca. € 350.000 uit aan haar doelstellingen, in de vorm van beurzen en prijzen voor jong talent en de ondersteuning van bijzondere projecten en originele initiatieven.    Toepassing Het Kersjes Fonds reikt jaarlijks de Kersjesprijs t.w.v. 50.000 euro uit aan uitzonderlijk talent in ...

Pagina's