Prijzen

64 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. De prijs ter waarde van €10.000 wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. ...

 2. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschrift-journalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en beeld, in print en digitaal en inclusief  foto-journalistiek, grafische vormgeving en web-uitingen....

 3. Fondsen, Prijzen

  Studiebeurs en prijs medisch gebied

  Het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied door het jaarlijks beschikbaar stellen van een geld bedrag. Het jaarlijkse prijzengeld bedraagt ca. € 6.000,-....

 4. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen waarbij kleur een specifieke rol speelt

  Financiële ondersteuning van sociale, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen waarbij kleur een specifieke rol speelt....

 5. Subsidies, Prijzen

  Researchprijzen, gericht op de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers

  Er zijn elk jaar twee researchprijzen voor Nederlandse senior-onderzoekers en twee researchprijzen voor Duitse senior-onderzoekers. Met de prijs kunnen zij vier tot twaalf maanden onderzoek doen bij een Duitse of Nederlandse onderzoeksinstelling. Nederlandse onderzoekers kunnen Duitse onderzoekers voordragen, en omgekeerd....

 6. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt door conflict, armoede, onderdrukking, marginalisatie of taboes....

 7. Prijzen

  Oeuvre prijs voor personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied

  Oeuvre prijs die kan worden toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. De prijs staat open voor alle culturele genres en disciplines en wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en een bronzen legpenning....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten

  Verschillende subsidiesoorten voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het fonds kent een jaarlijkse subsidieronde voor onderzoek naar behandeling van spierziekten. Naast deze subsidieszijn er subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland zal het jaarlijks een fellowship toekennen. Om de paar jaar reikt het fonds bovendien de Wetenschapsprijs uit....

 9. Fondsen, Prijzen

  Pierre Bayle Stichting

  De Pierre Bayle Stichting streeft naar bevordering van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en stimulering van het intellectuele klimaat in Rotterdam in het bijzonder.  Zij organiseert tweejaarlijks de Pierre Bayleprijzen voor kunst- en cultuurkritiek en de Pierre Bayle Lezing. ...

 10. Subsidies, Prijzen

  Prijs excellent onderzoek door onderzoekers aan Nederlandse onderzoekinstelling

  Jaarlijkse prijs voor maximaal vier onderzoekers in Nederland die tot de absolute top van de wetenschap behoren. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 miljoen euro, bedoeld voor onderzoek....

Pagina's