Prijzen

69 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen

  Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen. Dit met respect voor de individuele en de collectieve diversiteit alsook de fysische en psychische integriteit, met bijzondere aandacht voor de ander....

 2. Subsidies, Beurzen, Sponsoring, Prijzen

  Financiering van Europese universitaire projecten en onderzoek op het gebied van wetenschap en techniek met betrekking tot ExxonMobil Chemical

  Het doel van het Chemical Europe het European Science and Engineering programma (ESEP) is het bevorderen van wetenschappelijke interacties tussen het bedrijf en de Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen....

 3. Prijzen

  Prijsvragen gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal

  Onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau....

 4. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor Frans literair werk

  Driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands. Aan deze prijs is een bedrag van € 40.000,- verbonden....

 5. Prijzen

  Prijs stimuleren excellente onderzoeker

  De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek. De prijs wordt beurtelings toegekend aan wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen. De prijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro....

 6. Prijzen

  Prijs voor oorspronkelijk Nederlands boek

  Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Aan de prijs is een geldprijs van 20.000 euro verbonden....

 7. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kunst en cultuur die van belang zijn voor gemeenten

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het fonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het fonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het...

 8. Prijzen

  Prijs voor opvallende prestaties binnen het hoger deeltijdonderwijs

  Jaarlijkse prijs, bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het hoger deeltijdonderwijs in Nederland, of binnen dat onderwijs een opvallende prestatie hebben geleverd. De prijs bedraagt € 5.000,-....

 9. Subsidies, Prijzen

  Subsidie om jongeren verstanding met media om te laten gaan

  Het doel is om de jeugd in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. Omgaan met media gaat in de complexe mediasamenleving niet vanzelf. Om optimaal gebruik te kunnen maken van media heb je mediawijsheid nodig. Mediawijsheid staat voor de set aan competenties die iedereen nodig heeft om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving....

 10. Beurzen, Prijzen

  Boekenbeurzen voor beginnend promovendi en prijzen voor scripties op godsdienstwetenschappelijk gebied.

  Boekenbeurzen voor beginnend promovendi en prijzen voor scripties op godsdienstwetenschappelijk gebied....

Pagina's