Prijzen

72 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening

  Tweejaarlijkse prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschaps- architectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.  De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, €75.000 en eeuwige roem....

 2. Prijzen

  Prijs Beeldende kunstenaars in Friesland

  Met de prijs wil men een impuls geven aan de in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars. Daarnaast kan de publiciteit rond de prijs bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor beeldende kunst bij een breed publiek. De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van € 4.000,- en een oorkonde....

 3. Fondsen, Prijzen

  Friese Anjer

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur of die het cultuurfonds een stimulans wil geven met een bedrag en een speld. Prijs De prijs bestaat uit een speld en een bedrag €2.500.

 4. Prijzen

  FGH Vastgoedprijs

  ​​​De FGH Vastgoedprijs staat open voor Nederlandse vastgoedobjecten die in de twee jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking in gebruik zijn genomen en een vloeroppervlak hebben van minimaal 5.000 m2. Zowel nieuwbouw als herontwikkelings- en renovatieprojecten komen in aanmerking....

 5. Fondsen, Prijzen

  Cultuurprijs kunstenaars

  Cultuurprijs die is bedoeld voor een kunstenaar die een bijzondere bijdrage levert aan het Utrechtse culturele leven....

 6. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen

  Subsidie voor projecten die het harmonieus samenleven van burgers en staten binnen een vreedzaam Europa bevorderen. Dit met respect voor de individuele en de collectieve diversiteit alsook de fysische en psychische integriteit, met bijzondere aandacht voor de ander....

 7. Subsidies, Beurzen, Sponsoring, Prijzen

  Financiering van Europese universitaire projecten en onderzoek op het gebied van wetenschap en techniek met betrekking tot ExxonMobil Chemical

  Bevorderen van wetenschappelijke interacties tussen het bedrijf en de Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen....

 8. Prijzen

  Prijsvragen gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal

  Onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau....

 9. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor Frans literair werk

  Driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands. Aan deze prijs is een bedrag van € 40.000,- verbonden....

 10. Prijzen

  Prijs stimuleren excellente onderzoeker

  De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek. De prijs wordt beurtelings toegekend aan wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen, de natuurwetenschappen en de levenswetenschappen. De prijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro....

Pagina's