Prijzen

62 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Prijzen

  Subsidie voor innovatieve taalprojecten

  Europese prijs voor innovatieve en internationaal georiënteerde taalprojecten die gericht zijn op verbetering van het talenonderwijs. De prijs is beschikbaar voor een grote groep organisaties. Zo...

 2. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor projecten op het gebied van hoge intelligentie

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het zichtbaar maken van de betekenis van hoge intelligentie voor de samenleving en het optimaal benutten van zeer hoge algemene intelligentie...

 3. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse kunstenaars

  Prijs voor een mid-career hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. De prijs geeft de winnende kunstenaar een uniek...

 4. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor schrijvers uit alle disciplines van de kunst en de wetenschap

  Ondersteuning van denkers, schrijvers en journalisten die bijdragen aan een levendig en uitdagend openbaar debat over de podiumkunsten. Deelname staat open voor schrijvers uit alle disciplines van de...

 5. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Tweejaarlijkse beeldende kunstprijs voor hedendaagse vrouwelijke kunstenaars die al wat verder in hun carrière staan. De prijs bestaat uit een geldprijs voor de kunstenaar ter hoogte van €75.000 en...

 6. Fondsen,
  Prijzen

  Studiebeurs en prijs medisch gebied

  Het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied door het jaarlijks beschikbaar stellen van een geld bedrag. Het jaarlijkse prijzengeld bedraagt ca. € 6.000. je kunt je beurs online...

 7. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie gericht op het stimuleren van de economische welvaart in Friesland

  Subsidie voor projecten gericht op het het stimuleren van de economische welvaart in Friesland. Het fonds richt zich met name op projecten van sociaal-economische aard die de werkgelegenheid in...

 8. Subsidies,
  Prijzen

  Researchprijzen, gericht op de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers

  Er zijn elk jaar twee researchprijzen voor Nederlandse senior-onderzoekers en twee researchprijzen voor Duitse senior-onderzoekers. Met de prijs kunnen zij vier tot twaalf maanden onderzoek doen bij...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt wordt

  Het fonds verleent prijzen aan kunstenaars en cultuurmakers in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Oost-Europa. Vooral in gebieden waar culturele expressie onder druk staat door...

 10. Prijzen

  Oeuvre prijs voor personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied

  Oeuvre prijs die kan worden toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. De prijs staat open voor alle culturele genres en...