Regelingen

388 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Tegemoetkoming in de drukkosten proefschrift

  Financiële tegemoetkoming in de drukkosten van de drukkosten van het proefschrift van promovendi die in hun promotieonderzoek de terugdringing van het gebruik van proefdieren als doel centraal hebben gesteld of tot een onderzoeksresultaat zijn gekomen dat significant bijdraagt aan de terugdringing van proefdieren....

 2. Subsidies, Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in ontwikkelingslanden....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie publicaties beeldende kunst en documentaire fotografie

  Financieel ondersteunen van studies waarin de beeldende kunst als bron wordt gebruikt voor historisch onderzoek of in een breder historisch kader wordt geplaatst en het financieel ondersteunen van uitgaven op het gebied van de documentaire fotografie....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder kerkelijke instellingen, missie en zending

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder het ondersteunen van kerkelijke instellingen, missie en zending, maar ook minder bedeelden, kunstenaars, onderzoekers en wetenschappers en de instandhouding en onderhoud van monumentale gebouwen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kennisoverdracht op het gebied van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie

  Financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het bevorderen van kennisoverdracht op het inhoudelijke terrein van anaerobe technologie en (verbeterde) sanitatie. De subsidie is maximaal 10.000 euro per project....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek centraal zenuwstelsel

  Financiële ondersteuning om vernieuwend onderzoek, diagnostiek en behandeling van ziekten van het centraal zenuwstelsel mogelijk te maken, met name onderzoek op niet eerder betreden paden, waarvan de financiering op andere wijze niet  (volledig) mogelijk blijkt te zijn, en waar een gedegen wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, onderwijs en kunst

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, kunsten en wetenschap, met name op basis van culturele invalshoek....

 8. Subsidies, Sponsoring

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk

  Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen

  Financiële ondersteuning van projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen....

 10. Subsidies

  Subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, ook op het gebied van o.a. technologie

  Leuke subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, óók op het gebied van o.a. technologie. Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht, toeristisch ondernemerschap en versterking en instandhouding van landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht. Het subsidieplafond bedraagt in...

Pagina's