Regelingen

1967 resultaten gevonden

 1. Informal Investors

  Financiering van jonge bedrijven die voor complexe uitdagingen staan

  Hands-on investeringshuis dat risicodragend participeert in (jonge) bedrijven die voor complexe uitdagingen staan: het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van bewezen technologieën, het verduurzamen van bestaande producten of productieprocessen dan wel het realiseren van nieuwe product-marktcombinaties....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie

  Subsidie voor projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor adoptievraagstukken

  Dit Fonds is opgericht in 1984 uit de nalatenschap van de heer Cloeck.
  Het fonds, ter waarde van ongeveer € 260.000, heeft als bestemming ‘het doen bestuderen van adoptievraagstukken in de meest uitgebreide zin van het woord’. Fonds op Naam van het Oranje Fonds.

 4. Beurzen

  Beurs voor onderzoek in Canada

  Subsidie / beurs voor onderzoek in Canada. In totaal zijn er 4 beurzen beschikbaar, 2 voor elk semester. Ook is er subsidie beschikbaar voor de organisatie van een seminar of workshop om Canadese Studies aan Canadese universiteiten te promoten....

 5. Subsidies, Beurzen

  Academy Professorship Indonesia (API)

  Subsidie om de wetenschappelijke positie op het terrein van de humaniora of sociale wetenschappen in Indonesië te versterken, de door nieuwsgierigheid gedreven wetenschappelijke cultuur te voeden, en het maatschappelijke bewustzijn van het belang van wetenschap voor de Indonesische samenleving te stimuleren. Vakgebieden: sociale wetenschappen en humaniora

 6. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van bedrijven met groeipotentieel en een goede marktpositie

  Financiering van bedrijven met een solide marktpositie, duidelijk groeipotentieel en een pro-actief management dat bereid is te participeren. ...

 7. Informal Investors

  Investeringsnetwerk met succesvolle (ex) ondernemers

  Toegang tot een omvangrijk investeerdersnetwerk met succesvolle (ex-)ondernemers. Naast kapitaal, kunnen zij met hun kennis ervaring en netwerk bijdragen aan het succes van je onderneming. Het beschikbare kapitaal ligt tussen de € 100.000 en € 2.000.000....

 8. Subsidies

  Aanwijzing beschermde leefomgeving schadevergoeding - Provincie Drenthe

  Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde leefomgeving. Indien u als belanghebbende in de provincie Drenthe schade lijdt of zal lijden in verband met een dergelijke aanwijzing, komt u op grond van de Flora- en faunawet mogelijk in aanmerking voor...

 9. Subsidies

  Subsidie voor out of the box-ideeën met maatschappelijke impact

  Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Met deze en laagdrempelige subsidie krijgen ze een jaar de tijd om hun idee uit te werken....

 10. Prijzen

  Simon Stevin-prijzen

  Het Simon Stevin Meesterschap is een eretitel die Technologiestichting STW jaarlijks verleent aan zeer prominente technisch-wetenschappelijke onderzoekers aan de Nederlandse universiteiten en de para-universitaire instituten. Aan de prijs is een bedrag van een half miljoen euro gekoppeld. ...

Pagina's