Regelingen

2118 resultaten gevonden

 1. Financieringen en kredieten

  Financiering winkelvastgoed

  Onafhankelijke beleggingsmaatschappij die belegd in nieuw en bestaand Nederlands winkelvastgoed voor de lange termijn alsmede in (her)ontwikkelingsprojecten....

 2. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van familieondernemingen welke actief zijn in handel, industrie en zakelijke dienstverlening

  Verstrekt risicodragend vermogen aan kansrijke Nederlandse bedrijven met een voorkeur voor familieondernemingen welke actief zijn in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. ...

 3. Prijzen

  Prijs voor oorspronkelijk Nederlands boek

  Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Aan de prijs is een geldprijs van 20.000 euro verbonden....

 4. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur

  Financieel ondersteunen van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur onder meer door het beschikbaar stellen van fondsen....

 5. Fondsen

  Subsidie voor natuurlijke of rechtspersonen gericht op de verpleging van vrouwen boven de zestien jaar

  Instandhouding van een landgoed en financiële steun voor natuurlijke of rechtspersonen gericht op de verpleging van vrouwen boven de zestien jaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldhouwers en beeldhouwprojecten

  Financieel ondersteunen van beeldhouwers, teneinde hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldhouwkunst. Je kunt de subsidieaanvraag online indienen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen. Je kunt online via de website van het fondsen een aanvraag indienen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en monumentenzorg, regio Amsterdam

  Financieel ondersteunen van projecten die natuurbehoud en monumentenzorg stimuleren, bij voorkeur in Amsterdam en omgeving....

 9. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten in Rotterdam, zoals theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en alle mengvormen

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten in Rotterdam, zoals theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en alle mengvormen. Subsidies worden verstrekt voor o.a. voorstellingen, concerten, festivals, locatieprojecten, compositieopdrachten en programmering van podia....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor danskunst/ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder

  De oorspronkelijke doelstelling van het fonds was financiële ondersteuning van de met dansen gestopte dansers wier toekomst in die tijd nog niet of onvoldoende praktisch geregeld was. Nu dit iets beter geregeld is ligt het accent meer op het ondersteunen en stimuleren van de danskunst/ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder....

Pagina's