Regelingen

2070 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor projecten gericht op de bevordering van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden

  Het bevorderen van de studie van het Internationaal Recht aan de Leidse universiteit en bij te dragen tot de wetenschappelijke bewerking van vragen van internationale rechtsorde in de ruimste zin...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie restauratie onroerende en varende monumenten

  Subsidie voor de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en varende monumenten in Nederland. Toepassing Maakt de restauratie van onroerende monumenten mogelijk...

 3. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten. Subsidies staan ​​open voor alle academische onderzoeksgebieden, maar moeten betrekking hebben op betrekkingen tussen de VS en...

 4. Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek. De toekenning...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Europese vervoersnetwerken en milieu

  Een van de Europese structuurfondsen, bedoeld voor de ondersteuning van EU lidstaten waar het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) per inwoner onder de 90% van het EU gemiddelde ligt. Het fonds streeft...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor klassieke muziek, beeldende kunst en ballet

  Subsidie voor projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet. Toepassing Voor projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet. Fonds op Naam 
 Het...

 7. Prijzen

  Prijs voor opvallende prestaties binnen het hoger deeltijdonderwijs

  Jaarlijkse prijs, bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het hoger deeltijdonderwijs in Nederland, of binnen dat onderwijs een opvallende prestatie hebben geleverd...

 8. Beurzen

  Buitenlandbeurs voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland

  Beurs voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijk verblijf in het buitenland een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van de subsidie is...

 9. Sponsoring

  Sponsoring van van overkoepelende organisaties en evenementen op het gebied van gezondheid en welzijn

  Sponsoring van overkoepelende organisaties en evenementen op het gebied van gezondheid en welzijn. Toepassing Wereldwijd sponsoring van maatschappelijke projecten, onderzoek en voorlichting over...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor promotie en bezoek van Nederlandse films

  Fonds opgericht opgericht en gefinancierd door filmdistributeurs en bioscoopexploitanten ter ter bevordering van het bioscoopbezoek in het algemeen en van de productie, promotie en het bezoek aan...